« Łuk 13:28 Ewangelia Łukasza 13:29 Łuk 13:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyjdą od wschodu i zachodu, i puł nocy i z puł dnia, i zasiędą w królestwie Bożem.
2.WUJEK.1923I przyjdą od wschodu i zachodu, od północy i południa, i usiędą w królestwie Bożem.
3.RAKOW.NTI przyjdą od wschodnich i zachodnich stron, i od pułnocy i południa; i usiędą w onym Królestwie Bożym.
4.GDAŃSKA.1881I przyjdą drudzy od wschodu i od zachodu, i od północy, i od południa, a usiądą za stołem w królestwie Bożem.
5.GDAŃSKA.2017I przyjdą inni ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą za stołem w królestwie Bożym.
6.SZCZEPAŃSKII przyjdą od wschodu i od zachodu, i od północy i od południa, i zasiędą w królestwie Bożem.
7.BIESZK.ŁUK.1931I przyjdą narody od wschodu i zachodu, od północy i południa i zasiądą do biesiady w królestwie Bożem.
8.GRZYM1936Ze Wschodu i z Zachodu, z Północy i z Południa przyjdą wybrani zasiąść przy stole w królestwie niebieskiem.
9.DĄBR.WUL.1973I przyjdą od wschodu i od zachodu, od północy i od południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.
10.DĄBR.GR.1961I przyjdą od wschodu i od zachodu, od północy i od południa i zasiądą w Królestwie Bożym.
11.TYSIĄCL.WYD5Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
12.BRYTYJKAI przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym.
13.POZNAŃSKAI przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą do stołu w królestwie Bożym.
14.WARSZ.PRASKAPrzybędą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w królestwie Bożym.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyjdą też od wschodu, zachodu, i od północy oraz południa, i zostaną położeni u stołu w Królestwie Boga.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI zjawią się ludzie ze wschodu, z zachodu, z północy i z południa, i zasiądą u stołu w Królestwie Bożym.
17.TOR.NOWE.PRZ.I przyjdą ze wschodu i z zachodu, i z północy i z południa, i spoczną za stołem w Królestwie Bożym.