« 2Kor 13:14 List do Galatów 1:1 Gal 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Paweł Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jesusa Christa i Boga ojca, który ji wskrzesił zmartwych.
2.WUJEK.1923Paweł, Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł, (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Christusa, i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych.)
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził od umarłych;)
5.GDAŃSKA.2017Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych;
6.JACZEWSKIPaweł, nie przez ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Syna swego wskrzesił z umarłych, mianowany Apostołem,
7.SYMONPaweł, Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził a martwych,
8.MARIAWICIPaweł Apostoł nie od ludzi, ani nie przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, Który Go wzbudził z martwych,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł, Apostoł nie od ludzi ani też przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,
10.DĄBR.GR.1961Paweł Apostoł nie od ludzi ani też przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,
12.BRYTYJKAPaweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych,
13.POZNAŃSKAPaweł - powołany na apostoła nie przez ludzi ani jakiegokolwiek człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca, który wskrzesił Go z martwych -
14.WARSZ.PRASKAPaweł – ustanowiony apostołem nie przez ludzi ani nie za pośrednictwem ludzi, lecz przez Jezusa Chrystusa i przez Boga Ojca, który zmartwychwskrzesił Jezusa –
15.KALETAPaweł apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, [który] wzbudził go od umarłych;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wskrzesił z martwych),
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, apostoł - posłany nie przez ludzi i nie z powodu człowieka, ale za sprawą Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych -
18.TOR.PRZ.Paweł apostoł, wysłany nie od ludzi, ani przez człowieka, ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wzbudził z martwych,