« Eze 23:41 Księga Ezechiela 23:42 Eze 23:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A głos mnóstwa wykrzykającego był przy nim i przy mężach, których z mnóstwa ludzi przywodzono, a przychodzili z puszczy, kładli manelle na ręce ich i wieńce nadobne na głowy ich.
2.GDAŃSKA.1881A gdy głos onego mnóstwa ucichł, tedy i do mężów ludu pospolitego posyłały, których przywodzono ożartych z puszczy, i kładli manele na ręce ich, i korony ozdobne ne ręce ich.
3.GDAŃSKA.2017I rozległ się u niej głos beztroskiego tłumu, a wraz z ludem pospolitym przyprowadzono z pustyni Sabejczyków, którzy wkładali bransolety na ich ręce i ozdobne korony na ich głowy.
4.CYLKOWI tak rozlegała się wrzawa tłumu rozbawionego u niej; a obok owych mężów z masy ludu sprowadzono też opojów z pustyni; ci włożyli naramienniki na ramiona im, a korony wspaniałe na głowy ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Rozlegały się tam rozbawione głosy, a do mężczyzn z ludnych okolic przyłączali się opoje z pustyni. Wkładali oni bransolety na ich ręce, a na ich głowy - ozdobne korony.
6.BRYTYJKAPotem rozlegał się głośny śpiew beztroskiej gromady i do mężów Z pospólstwa sprowadzono z pustyni pijaków. Włożyli oni naramienniki na ramiona kobiet i wspaniałe wieńce na ich głowy.
7.POZNAŃSKAWrzawa rozbawionego tłumu panowała u niej z powodu mnóstwa ludzi. Do [tych] mężów sprowadzono [innych] zewsząd z pustyni. Kładli oni naramienniki na swe ramiona i ozdobny diadem na swe głowy.
8.WARSZ.PRASKADokoła owych rozbawionych mężczyzn rozlegały się okrzyki. Głośno bawili się mężczyźni, całe rzesze różnych pijaków, których posprowadzano z pustyni. Obydwu siostrom wkładano na ramiona bransolety, a na głowy – piękne korony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I rozlegała się u niej wrzawa rozbawionego tłumu. A obok tych mężów, z masy ludów, sprowadzono także opojów z pustyni. Ci włożyli im naramienniki na ramiona, a na ich głowy wspaniałe korony.
10.EIB.BIBLIA.2016Potem rozlegał się śpiew beztroskiej gromady i do mężczyzn z tłumu ludzi sprowadzano Sabejczyków z pustyni. Ci wkładali naramienniki na twoje ramiona i wspaniałe wieńce na głowę.