« Mar 13:14 Ewangelia Marka 13:15 Mar 13:16 » 

1.BUDNY.1574A kto na dachu, niech nie schodzi do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego.
2.WUJEK.1923A który będzie na dachu, niech nie schodzi do domu, ani wchodzi, aby miał co wziąć z domu swego.
3.RAKOW.NTA ten który będzie na dachu, niech nie sstępuje do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego;
4.GDAŃSKA.1881A kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu, ani wchodzi, aby co wziął z domu swego;
5.GDAŃSKA.2017A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;
6.SZCZEPAŃSKIa kto na tarasie domu, niechaj nie zstępuje i nie wchodzi do domu, by cokolwiek zabrać z domu swego.
7.GRZYM1936a kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu ani wchodzi tam po rzeczy;
8.DĄBR.WUL.1973a kto jest na dachu, niech nie zstępuje do domu, niech nie wchodzi, aby wziąć cokolwiek z domu swego;
9.TYSIĄCL.WYD5Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
10.BRYTYJKAA kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego.
11.POZNAŃSKAKto jest na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do swojego domu, aby coś zabrać.
12.WARSZ.PRASKAA kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu i nie wchodzi do wnętrza, żeby coś zabrać.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
14.EIB.BIBLIA.2016Kto będzie na tarasie na dachu, niech nie wchodzi do domu po rzeczy.