« Mar 13:14 Ewangelia Marka 13:15 Mar 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto na dachu, niech nie schodzi do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego.
2.WUJEK.1923A który będzie na dachu, niech nie schodzi do domu, ani wchodzi, aby miał co wziąć z domu swego.
3.RAKOW.NTA ten który będzie na dachu, niech nie sstępuje do domu, ani wchodzi wziąć co z domu swego;
4.GDAŃSKA.1881A kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu, ani wchodzi, aby co wziął z domu swego;
5.GDAŃSKA.2017A kto będzie na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do domu, aby coś z niego zabrać;
6.SZCZEPAŃSKIa kto na tarasie domu, niechaj nie zstępuje i nie wchodzi do domu, by cokolwiek zabrać z domu swego.
7.GRZYM1936a kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu ani wchodzi tam po rzeczy;
8.DĄBR.WUL.1973a kto jest na dachu, niech nie zstępuje do domu, niech nie wchodzi, aby wziąć cokolwiek z domu swego;
9.TYSIĄCL.WYD5Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać.
10.BRYTYJKAA kto jest na dachu, niech nie zstępuje na dół i nie wchodzi do środka, aby coś wziąć z domu swego.
11.POZNAŃSKAKto jest na dachu, niech nie schodzi ani nie wchodzi do swojego domu, aby coś zabrać.
12.WARSZ.PRASKAA kto będzie na dachu, niech nie zstępuje do domu i nie wchodzi do wnętrza, żeby coś zabrać.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto na dachu, niech nie schodzi do domu i nie wchodzi, aby coś zabrać ze swego domu.
14.EIB.BIBLIA.2016Kto będzie na tarasie na dachu, niech nie wchodzi do domu po rzeczy.
15.TOR.NOWE.PRZ.A kto jest na dachu, niech nie schodzi do domu, i nie wchodzi, aby coś wziąć ze swojego domu;