« Psal 24:3 Księga Psalmów 24:4 Psal 24:5 » 

1.WUJEK.1923Niewinnych rąk a czystego serca: który nie wziął na marność dusze swojéj, ani przysięgał na zdradzie bliźniemu swemu.
2.GDAŃSKA.1881Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swej, a nie przysięga zdradliwie.
3.GDAŃSKA.2017Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie.
4.GÖTZE.1937Ten, kto ma niewinne ręce i czyste serce; kto nie skłania ku fałszowi duszy swojej i nie krzywoprzysięga.
5.CYLKOWCzystych rąk i nieskażonego serca, który nie podał fałszowi duszy swojéj, i nie przysięgał obłudzie.
6.KRUSZYŃSKINiewinnych rąk i czystego serca, kto nie skłania ku marności duszy swej i nie przysięga przewrotnie.
7.ASZKENAZY Kto ma ręce czyste i serce prawe, którego dusza nie lgnie do fałszu a nie poprzysiągł on oszukaństwu, -
8.SZERUDAKto ma czyste ręce i niewinne serce: Kto nie lgnie do fałszu i nie przysięga kłamliwie.
9.TYSIĄCL.WYD1(23:4) Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który ku marnościom duszy swej nie skłonił i nie przysięgał podstępnie bliźniemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie.
11.BRYTYJKAKto ma czyste dłonie i niewinne serce, Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,
12.POZNAŃSKATen, kto ma ręce nieskalane i czyste serce, kto duszy swej nie przywiązuje do fałszu i nie przysięga kłamliwie.
13.WARSZ.PRASKATylko ten, kto ma czyste ręce i serce nieskalane, Kto nie oszukuje i za marnościami nie goni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ten, kto jest czystych rąk oraz nieskażonego serca, kto nie poddał swej duszy fałszowi i nie przysięgał obłudnie.
15.EIB.BIBLIA.2016Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością I ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia.