« Psal 40:17 Księga Psalmów 41:1 Psal 41:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(40:1) Błogosławiony, jenże rozumie na potrzebująjącego i ubogiego; we zły dzień wywoli ji Gospodzin.
2.PS.PUŁAWSKI(40:1) Błogosławiony, jenże rozumie ubogiemu i nieimającemu; we zły dzień wywoli ji Gospodzin.
3.WUJEK.1923(41:1) Na koniec, Psalm samemu Dawidowi. (41:2) Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego i na ubogiego: w dzień zły wybawi go Pan.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa. (41:2) Błogosławiony, który ma baczenie na potrzebnego; w dzień zły wybawi go Pan.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Błogosławiony, kto zważa na ubogiego, PAN go wybawi w dniu niedoli.
6.GÖTZE.1937(41:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (41:2) Szczęsny ten, który ma baczenie na ubogiego! Tego Pan wybawi w dniu nieszczęścia.
7.CYLKOW(41:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (41:2) Szczęsny kto ma wzgląd na biednego, w dzień niedoli ocali go Bóg.
8.KRUSZYŃSKI(41:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (41:2) Błogosławiony, który daje baczenie na ubogiego, w dniu nieszczęścia uwolni go Pan.
9.ASZKENAZY (41:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawidowy. (41:2) Szczęśliw, kto ma zrozumienie dla biednego, w dniu nieszczęścia oswobodzi go Jehowa.
10.SZERUDA(41:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (41:2) Szczęsny ten, który zważa na biedaka, Pan wyratuje go w czasie niedoli!
11.TYSIĄCL.WYD1(40:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (40:2) Błogosławiony ten, który myśli o nędzarzu i biednym: w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
12.TYSIĄCL.WYD5(41:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (41:2) Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>, w dniu nieszczęścia Pan go ocali.
13.BRYTYJKA(41:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. (41:2) Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli!
14.POZNAŃSKA(41:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida. (41:2) Błogosławiony, kto się troszczy o biednego; w dniu niedoli Jahwe go wybawi.
15.WARSZ.PRASKA(41:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (41:2) Błogosławiony, kto o cierpiących pamięta, wspomoże go Pan w dniach jego słabości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(41:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (41:2) Szczęśliwy ten, kto ma wzgląd na żebrzącego, w zły dzień BÓG go ocali.
17.EIB.BIBLIA.2016(41:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (41:2) O, jak szczęśliwy jest ten, kto poświęca uwagę słabszemu - PAN pośpieszy mu na ratunek w niedoli!