« Psal 35:25 Księga Psalmów 35:26 Psal 35:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(34:29) Zapłońcie sie i sromajcie sie pospołu, jiż sie wiesielą złemu memu. (34:30) Obleczeni bądźcie w gańbę i we sromotę, jiż złość na mię mołwią.
2.PS.PUŁAWSKI(34:29) Zapłońcie sie i zasromajcie sie wszytcy, co sie wiesielą memu złemu. (34:30) Obleczeni bądźcie w gańbę i we sromotę, jiż niemalczycę mołwią na mie.
3.WUJEK.1923Niech będą zawstydzeni i pohańbieni spółem ci, którzy się weselą ze złego mojego: niechaj będą obleczeni w hańbę i w sromotę ci, którzy wielkie rzeczy mówią przeciwko mnie.
4.GDAŃSKA.1881Niechajże będą pohańbieni, i zawstydzeni wszyscy weselący się ze złego mego; niech będą obleczeni w hańbę, i w sromotę, którzy się chlubią przeciwko mnie.
5.GDAŃSKA.2017Niech się zawstydzą i zawiodą wszyscy, którzy cieszą się z mojego nieszczęścia; niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie.
6.PS.BYCZ.1854Niech-zmieszani-będą, i-zhańbieni razem, cieszący-się z nieszczęścia-mego; niech-odzieją-się wstydem, i-sromotą, ci,-wynoszący-się nademnie.
7.GÖTZE.1937Niech będą pohańbieni i zawstydzeni wszyscy, którzy radują się z mego nieszczęścia; niech będą odziani wstydem i hańbą, którzy się wynoszą nade mnie.
8.CYLKOWNiech się zawstydzą i zarumienią społem, co cieszą się niedolą moją; niech okryją się hańbą i sromotą, którzy wynoszą się nademnie.
9.KRUSZYŃSKINiechaj się zawstydzą i upokorzą jednocześnie, co się cieszą z nieszczęścia mego; niechaj się hańbą i sromotą odzieją wynoszący się nademnie.
10.ASZKENAZYZawstydzeni będą i zbledną ci, co radzi są memu upadkowi, okryją się wstydem i hańbą, co górnie poczynają sobie ze mną.
11.SZERUDANiech zarumienią się ze wstydu wszyscy, którzy cieszą się z nieszczęścia mego! Niech okryją się wstydem i hańbą ci, którzy wynoszą się nade mnie!
12.TYSIĄCL.WYD1(34:26) Niech się zmieszają wszyscy i społem zawstydzą, co się weselą z mych nieszczęść; niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się wynoszą.
13.TYSIĄCL.WYD5Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą ci, co się cieszą z moich nieszczęść; niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą.
14.BRYTYJKANiech zarumienią się ze wstydu wszyscy, Którzy cieszą się z nieszczęścia mego! Niech okryją się wstydem i hańbą Ci, którzy wynoszą się nade mnie!
15.POZNAŃSKANiechaj wszyscy, którzy się radują z mego nieszczęścia, będą zawstydzeni i doznają zawodu; niech hańba i sromota okryje tych, którzy się wynoszą nade mnie.
16.WARSZ.PRASKAHańba i wstyd na wszystkich, co cieszą się z mojego nieszczęścia, niech poniżeni i starci będą ci, co się nade mnie wynoszą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech się zawstydzą i razem się zarumienią ci, co się cieszą moją niedolą; niech okryją się hańbą i sromotą ci, co się nade mnie wynoszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITRaczej niech się zarumienią ze wstydu Ci, co cieszą się z mego nieszczęścia! Niech wstyd i hańba okryje Tych, którzy się nade mnie wynoszą!
19.TOR.PRZ.2023Niech się zawstydzą i zmieszają ci, którzy razem cieszą się z mojego nieszczęścia; niech się okryją wstydem i hańbą ci, którzy się nade mnie wynoszą.