« Joz 1:1 Księga Jozuego 1:2 Joz 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Mojżesz sługa moj umarł jest, wstani a jidź przez ten to Jordan, ty i wszytek lud z tobą, w ziemię, jąż to ja dam synom israhelskim.
2.WUJEK.1923Mojżesz, sługa mój, umarł: wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty i wszystek lud z tobą do ziemie, którą ja dam synom Izraelowym.
3.GDAŃSKA.1881Mojżesz, sługa mój, umarł; przetoż teraz wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty, i wszystek lud ten, do ziemi, którą Ja im, synom Izraelskim, dawam.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz, mój sługa, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą daję im, synom Izraela.
5.CYLKOWMojżesz, sługa mój umarł; teraz przeto wstań a przepraw się przez ten Jordan, ty wraz z całym tym ludem, do ziemi, którą oddać chcę im - synom Israela.
6.KRUSZYŃSKI"Mojżesz, sługa mój, umarł, ty przeto powstań, przejdź ten Jordan, ty i wszystek ten naród, do ziemi, którą ja daję im - synom Izraela.
7.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz, sługa mój, umarł; teraz więc wstań, przepraw się przez ten oto Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja daję Izraelitom.
8.BRYTYJKAMojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą Ja im, synom izraelskim, daję.
9.POZNAŃSKA- Mojżesz, sługa mój, umarł; ty zaś powstań teraz i przepraw się razem z tym całym ludem przez Jordan do ziemi, którą Ja daję synom Izraela.
10.WARSZ.PRASKAMojżesz, sługa mój, umarł. Wstań tedy, przepraw się na drugą stronę Jordanu razem z całym ludem, aby wejść do ziemi, którą daję synom Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mojżesz, Mój sługa umarł; dlatego teraz wstań i przepraw się przez ten Jarden, ty wraz z całym ludem – do ziemi, którą chcę im dać, synom Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz, mój sługa, umarł. Wstań więc teraz i wraz z całym ludem przepraw się przez Jordan do ziemi, którą Ja synom Izraela daję.