« Eze 43:20 Księga Ezechiela 43:21 Eze 43:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weźmiesz cielca, który będzie ofiarowan za grzech, a spalisz go na miejscu odłączonem domu za świątynią.
2.GDAŃSKA.1881Potem weźmiesz onego cielca za grzech, a spalisz go na miejscu postanowionem w onym domu zewnątrz przed świątnicą.
3.GDAŃSKA.2017Potem weźmiesz tego cielca za grzech i spalisz go w oznaczonym miejscu domu poza świątynią.
4.CYLKOWPoczem weźmiesz cielca zagrzesznego i spalisz na miejscu oględzin przybytku po za świątynią.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem masz wziąć cielca ofiary przebłagalnej, żeby go spalono na przeznaczonym na to miejscu świątyni poza przybytkiem.
6.BRYTYJKAPotem weźmiesz cielca ofiary zagrzesznej i spalisz go na wyznaczonym miejscu świątyni poza świętym obrębem.
7.POZNAŃSKAWeźmiesz młodego cielca na ofiarę przebłagania za grzech i spalisz go w oznaczonym miejscu w obrębie Świątyni poza sanktuarium.
8.WARSZ.PRASKAPotem weźmiesz cielca na ofiarę za grzechy i każesz go spalić na przeznaczonym na to miejscu w obrębie Świątyni, lecz poza przybytkiem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem weźmiesz zagrzesznego cielca oraz spalisz na miejscu oględzin Przybytku, poza Świątynią.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie weźmiesz cielca ofiary zagrzesznej i spalisz go w wyznaczonym miejscu świątyni, jednak poza świętym obrębem.