« 1Krl 1:36 1 Księga Królewska 1:37 1Krl 1:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako był Pan z panem moim, królem, tak niech będzie z Salomonem, a niech wywyższy stolicę jego nad stolicę króla, pana mego Dawida.
2.GDAŃSKA.1881Jako był Pan z królem, panem moim, tak niech będzie z Salomonem, a niechaj wywyższy stolicę jego nad stolicę Dawida króla, pana mego.
3.GDAŃSKA.2017Jak PAN był z moim panem, królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron nad tron mego pana, króla Dawida.
4.CYLKOWJako był Wiekuisty z panem moim i królem, tak niechaj będzie i z Salomonem, niechaj wyniesie stolicę jego jeszcze wyżej niż stolicę pana mojego i króla, Dawida!
5.KRUSZYŃSKIJako Bóg był z panem moim królem, tak niechaj będzie z Salomonem i niechaj wyniesie tron jego ponad tron pana mego, króla Dawida!"
6.TYSIĄCL.WYD5Jak był Jahwe z panem moim, królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mego pana!
7.BRYTYJKAJak był Pan z moim panem, królem, tak niech będzie z Salomonem, i niech wyniesie jego tron ponad tron mojego pana, króla Dawida.
8.POZNAŃSKAJak Jahwe był z panem moim, królem, tak niech będzie z Salomonem i niech [jeszcze] świetniejszym uczyni jego tron od tronu pana mojego, króla Dawida.
9.WARSZ.PRASKAJak był Jahwe z moim panem i królem, tak niech też będzie z Salomonem i niech jego tron wywyższy ponad tron Dawida, mojego pana i króla.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jak WIEKUISTY był z moim panem i królem – tak niech będzie i z Salomonem; niechaj wyniesie jego tron jeszcze wyżej niż tron Dawida, mojego pana i króla!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJak PAN był z moim panem, królem, tak niech będzie z Salomonem i niech wywyższy jego tron ponad tron króla Dawida, mojego pana.