« Hiob 16:8 Księga Hioba 16:9 Hiob 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(16:10) Zebrał zapalczywość swą na mię, a grożąc mi zgrzytał na mię zębami swemi: nieprzyjaciel mój straszliwemi oczyma patrzał na mię.
2.GDAŃSKA.1881Popędliwość jego porwała mię, i wziął nienawiść przeciwko mnie; a zgrzytając na mię zębami swemi, jako nieprzyjaciel mój, bystremi oczyma swemi spojrzał na mię.
3.GDAŃSKA.2017Jego gniew mnie porwał, nienawidzi mnie; zgrzyta na mnie zębami. Mój wróg przeszywa mnie wzrokiem.
4.CYLKOWGniew Jego szarpie mnie i ściga, zgrzyta na mnie zębami swoimi; jako wróg mój rozsrożył na mnie wzrok swój.
5.KRUSZYŃSKIGniew jego rozrywa i ściga mnie, zgrzyta przeciwko mnie zębami swoimi, wróg przeszywa mnie oczyma swymi.
6.TYSIĄCL.WYD5Sroży się w gniewie i ściga, zgrzytając na mnie zębami. Wróg zmierzył mnie wzrokiem.
7.BRYTYJKAJego gniew szarpie mnie i zwalcza, zgrzyta na mnie swoimi zębami. Mój przeciwnik rzuca na mnie srogie spojrzenia.
8.POZNAŃSKAW gniewie swoim rozrywa mnie i prześladuje, zgrzyta na mnie zębami. Moi wrogowie przeszyli mnie oczyma.
9.WARSZ.PRASKASroży się w swoim gniewie i wszędzie mnie ściga, zgrzyta na mnie zębami, wzrokiem mnie wróg mój przeszywa.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego gniew mnie szarpie i ściga, zgrzyta na mnie swoimi zębami; jak wróg rozsrożył na mnie swój wzrok.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJego gniew rozdziera mnie i niszczy, zgrzyta On na mnie zębami. Mój przeciwnik przenika mnie wzrokiem.