« DzA 7:14 Dzieje Apostolskie 7:15 DzA 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (tak) zstąpił Jakob do Eiyptu, i skonał sam i ojcowie naszy,
2.WUJEK.1923I zstąpił Jakób do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi.
3.RAKOW.NTI zstąpił Jakób do Egiptu; i dokonał tam on i Ojcowie naszy.
4.GDAŃSKA.1881I zstąpił Jakób do Egiptu, i tam umarł on i ojcowie nasi.
5.GDAŃSKA.2017Jakub przybył do Egiptu i tam umarł on sam i nasi ojcowie.
6.JACZEWSKII przybył Jakób do Egiptu, i umarł tam, i ojcowie nasi również tam poumierali.
7.SZCZEPAŃSKIJakób przeto wybrał się do Egiptu, i tam zmarł sam i ojcowie nasi.
8.DĄBR.WUL.1973I przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi.
9.DĄBR.GR.1961I przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub przybył do Egiptu i umarł on sam, jak i nasi ojcowie.
11.BRYTYJKAI przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi;
12.POZNAŃSKATak przeniósł się Jakub do Egiptu, gdzie umarł on sam i ojcowie nasi.
13.WARSZ.PRASKAPrzybył Jakub do Egiptu i tam też umarł on sam i nasi ojcowie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jakób zszedł do Egiptu. I umarł on oraz nasi przodkowie;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób Jakub przeniósł się do Egiptu. Tam dokonał życia zarówno on, jak i nasi ojcowie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wówczas zstąpił Jakub do Egiptu, gdzie zakończył życie on i nasi ojcowie.