« DzA 7:21 Dzieje Apostolskie 7:22 DzA 7:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wyćwiczon Moiżesz wszelką mądrością Eiypską, i był możny w mowach i sprawach swoich.
2.WUJEK.1923I wyćwiczon był Mojżesz we wszelkiéj mądrości Egipskiéj: i był możnym w słowiech i w uczynkach swoich.
3.RAKOW.NTI wyćwiczony jest Moyzesz we wszelkiej mądrości Egiptskiej; a był możny w powieściach i sprawach.
4.GDAŃSKA.1881I wyćwiczony jest Mojżesz we wszelkiej mądrości Egipskiej, a był możny w mowach i w uczynkach.
5.GDAŃSKA.2017I wyuczono Mojżesza całej mądrości egipskiej, i był potężny w słowach i czynach.
6.JACZEWSKII nauczono Mojżesza wszelkiej mądrości Egipskiej: i w słowie i w uczynkach był on potężny.
7.SZCZEPAŃSKII wykształcono Mojżesza we wszelakiej mądrości egipskiej; i był dzielny w mowach i czynach swoich.
8.DĄBR.WUL.1973I wykształcony został Mojżesz we wszelkiej mądrości egipskiej, a był dzielny w słowach i czynach swoich.
9.DĄBR.GR.1961I wykształcony został Mojżesz we wszelkiej mądrości Egipcjan, a był dzielny w słowach i czynach.
10.TYSIĄCL.WYD5Mojżesza wprowadzono w całą mądrość egipską, i potężny był w słowie i czynie.
11.BRYTYJKAWdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach.
12.POZNAŃSKAMojżesz zdobył w Egipcie wszechstronne wykształcenie, odznaczając się siłą słowa i czynu.
13.WARSZ.PRASKAWykształcono Mojżesza we wszystkich naukach egipskich, tak że był potężny w słowie i w czynie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Mojżesz został wyćwiczony w całej wiedzy Egipcjan, oraz był silny w słowach i uczynkach.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesza wdrożono we wszelką mądrość Egipcjan, stał się człowiekiem dzielnym tak w mowie, jak i w czynie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I został wykształcony Mojżesz we wszelkiej mądrości Egipcjan, a był mocny w słowach i w czynach.