« Mat 13:14 Ewangelia Mateusza 13:15 Mat 13:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo zmięszszało serce ludu tego, i uszyma ciężko słuchali, i oczy swe zamrużyli, aby kiedy nie ujrzeli oczyma, i uszyma usłyszeli, i sercem wyrozumieli, i obróciliby się, a uzdrowił bym je.
2.WUJEK.1923Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie oglądali i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
3.RAKOW.NTZatyło bowiem serce ludu tego, i uszyma cięszko słuchali, i oczy swe zamrużali; by kiedy nie ujźrzeli oczyma, i uszyma usłyszeli, i sercem wyrozumieli, i nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
5.GDAŃSKA.2017Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zanurzyli; żeby kiedy oczyma nie oglądali, i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem ogłupiało serce ludu tego: zatkali sobie uszy, i oczy swe zmrużyli, by okiem nie dostrzedz, i słuchem nie pochwycić, a sercem nie pojąć... i nie nawrócić się, i abym ich nie zleczył«.
8.GRZYM1936Bo lud ten ma serce nieczułe: twarde mają uszy i oczy zamknięte, aby nie widzieć i nie słyszeć, aby nie rozumieć i nie nawrócić się, abym ich nie uzdrowił.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem skamieniało serce ludu tego i uszami z wysiłkiem słyszeli, i oczy swe przymknęli. Aby przypadkiem oczami nie dostrzec i uszami nie posłyszeć, a sercem nie zrozumieć a tak nie nawrócić się, ażebym ich uzdrowił.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem skamieniało serce ludu tego i uszami z wysiłkiem słyszeli i oczy swe przymknęli, aby przypadkiem oczami nie dostrzec i uszami nie posłyszeć, a sercem nie zrozumieć, a tak nie nawrócić się, ażbym ich uzdrowił.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił.
12.BRYTYJKAAlbowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.
13.POZNAŃSKAbo skamieniało serce tego ludu; z trudem słyszeli i przymknęli oczy, aby nie zobaczyli i nie usłyszeli, i nie zrozumieli, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył".
14.WARSZ.PRASKASkamieniało bowiem serce tego ludu, ciężko im było usłyszeć coś uszami, a oczy swoje zamknęli po to, aby przypadkiem nie zobaczyli oczyma i nie usłyszeli uszami; żeby nie pojęli umysłem i nie nawrócili się, i żebym ich nie uleczył.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem zostało utuczone serce tego ludu, uszami są ciężko słyszący oraz zamknęli swoje oczy; żeby czasem oczami nie ujrzeli i uszami nie usłyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie zawrócili, żebym ich uzdrowił.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch - przytępiony, oczy - pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia - i nie dać się uzdrowić.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem utuczyło się serce tego ludu, a uszami z trudem usłyszeli, a oczy swoje zmrużyli, żeby czasem oczami nie widzieli, i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a ja żebym ich nie uzdrowił.