« DzA 5:20 Dzieje Apostolskie 5:21 DzA 5:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(5:20) A oni usłuchawszy weszli na świtaniu do świątnice, i uczyli. Przyszedszy lepak arcyoffiarnik i co z nim (byli) zezwali radę, i wszytki starsze synów Izraelskich, i posłali do ciemnice przywieść je.
2.WUJEK.1923Którzy usłyszawszy, weszli na świtaniu do kościoła i uczyli. A przyszedłszy najwyższy kapłan i którzy z nim byli, zwołali radę i wszystkie starsze synów Izraelskich i posłali do ciemnice, aby je przywiedziono.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy to, weszli na świtaniu do Kościoła, i uczyli. A przyszedszy przedniejszy Ofiarownik i którzy z nim byli, zwołali siedzącą Radę i wszytki starsze synów Izraelskich; i posłali do więzienia, aby je przywiedziono.
4.GDAŃSKA.1881Tedy oni usłyszawszy to, weszli na świtaniu do kościoła i uczyli. A przyszedłszy najwyższy kapłan i którzy z nim byli, zwołali radę i wszystkie starsze synów Izraelskich, i posłali do więzienia, aby byli przywiedzieni.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, przyszli, zwołali Radę oraz wszystkich starszych spośród synów Izraela i posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.
6.JACZEWSKII z samego rana weszli oni tam i nauczali. Najwyższy kapłan i towarzysze jego przybyli również do kościoła i zwołali radę i starszyznę Izraelską, a posławszy do więzienia, nakazali dostawić sobie uwięzionych Apostołów.
7.SZCZEPAŃSKIA oni posłuchali, i z brzaskiem dnia weszli do świątyni i nauczali. Gdy zaś przyszedł arcykapłan, i jego otoczenie, zwołali Sanhedryn, to jest cały senat synów Izraela, i posłali do więzienia, by ich przywiedziono.
8.MARIAWICIA oni usłyszawszy to, weszli na świtaniu do Kościoła i nauczali. A najwyższy kapłan i ci, którzy z nim byli, przyszedłszy zwołali Radę i wszystkich starszych synów Izraelskich i posłali do ciemnicy, aby przywiedziono Apostołów.
9.DĄBR.WUL.1973Usłyszawszy to weszli rankiem do świątyni i zaczęli nauczać. A gdy nadszedł najwyższy kapłan i ci, co z nim byli, zwołali Radę i całą starszyznę synów Izraela, posyłając do więzienia, aby ich przyprowadzono.
10.DĄBR.GR.1961Usłyszawszy to weszli z brzaskiem dnia do świątyni i zaczęli nauczać. A gdy nadszedł arcykapłan i ci, co z nim byli, zwołali sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela, posyłając do więzienia, aby ich przyprowadzono.
11.TYSIĄCL.WYD5Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.
12.BRYTYJKAUsłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest Całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono.
13.POZNAŃSKAKiedy to usłyszeli, weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego otoczenie zwołali sanhedryn i radę starszych Izraela, nakazując przyprowadzić ich z więzienia.
14.WARSZ.PRASKAUsłyszawszy tedy ten nakaz, o świcie już przyszli do świątyni i poczęli nauczać. Wtedy arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i wszystkich starszych Izraela, a potem kazali ich sprowadzić z więzienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy to usłyszeli, podczas świtu weszli do Świątyni i nauczali. Zaś kiedy przybył arcykapłan oraz ci razem z nim, zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Israela oraz posłali do więzienia, aby zostali przyprowadzeni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłuchali go więc i z nastaniem poranka weszli do świątyni, gdzie zaczęli nauczać. Tymczasem arcykapłan i jego świta zwołali Wysoką Radę oraz całą starszyznę synów Izraela i posłali swych podwładnych do więzienia, żeby sprowadzić apostołów.
17.TOR.PRZ.Posłuchali więc tego , weszli o świcie do świątyni i nauczali. A gdy przyszedł arcykapłan i ci, którzy razem z nim byli , zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela, posyłając do więzienia, aby ich przyprowadzono.