« DzA 5:24 Dzieje Apostolskie 5:25 DzA 5:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy niektóry opowiedział im, iż oto mężowie któreście posadzili do ciemnice, są w świątnicy stojący i uczący lud.
2.WUJEK.1923A przyszedłszy ktoś, powiedział im: Iż oto mężowie, któreście wsadzili do więzienia, są w kościele stojąc i ucząc lud.
3.RAKOW.NTA przyszedszy niektóry opowiedział im, mówiąc: Iż oto, mężowie któreście podali do ciemnice, są w Kościele stojąc, i ucząc lud.
4.GDAŃSKA.1881A przyszedłszy ktoś, oznajmił im, mówiąc: Oto mężowie, któreście podali do więzienia, stoją w kościele, a uczą lud.
5.GDAŃSKA.2017Wówczas nadszedł ktoś i oznajmił im: Ludzie, których wtrąciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud.
6.JACZEWSKIPrzybliżył się zaś do nich niejaki człowiek i rzekł: "Mężowie, których wtrąciliście do więzienia, są w kościele i uczą lud".
7.SZCZEPAŃSKINadszedł wszelako jeden i doniósł: Oto ci mężowie, których osadziliście w więzieniu, stoją w świątyni i lud nauczają!
8.MARIAWICIA wtem przyszedł ktoś i powiedział im, mówiąc: Że oto ci mężowie, których wsadziliście do ciemnicy, stojąc tam w Kościele, nauczają lud.
9.DĄBR.WUL.1973A nadszedłszy ktoś doniósł im, że oto mężowie, których wrzuciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud.
10.DĄBR.GR.1961A nadszedłszy ktoś doniósł im: Oto ludzie, których wtrąciliście do więzienia, stoją w świątyni i nauczają lud.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud.
12.BRYTYJKAWtem nadszedł ktoś i doniósł im: Mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud.
13.POZNAŃSKAWtedy przyszedł ktoś i oznajmił: "Ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud".
14.WARSZ.PRASKALecz oto przybiegł nagle ktoś i powiedział: Ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i spokojnie nauczają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale ktoś przyszedł i im oznajmił, mówiąc: Oto mężowie, których umieściliście w więzieniu, są w Świątyni, stojąc i nauczając lud.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem ktoś przybył i doniósł: Ludzie, których osadziliście w więzieniu, są w świątyni. Stoją tam i nauczają lud.
17.TOR.PRZ.I gdy przyszedł ktoś, oznajmił im, mówiąc: Oto mężowie, których umieściliście w więzieniu, są w świątyni, stojąc i nauczając lud.