« 2Krn 18:33 2 Księga Kronik 18:34 2Krn 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I skończyła się bitwa dnia onego: a król Izraelski stał na wozie swym przeciw Syryanom aż do wieczora, i umarł, gdy zachodziło słońce.
2.GDAŃSKA.1881I wzmogła się bitwa dnia onego, a król Izraelski stał na wozie przeciw Syryjczykom aż do wieczora: i umarł, gdy zachodziło słońce.
3.GDAŃSKA.2017I bitwa wzmogła się tego dnia, a król Izraela stał w rydwanie naprzeciw Syryjczykom aż do wieczora. I umarł, gdy zachodziło słońce.
4.KRUSZYŃSKII rozgorzała bitwa tego dnia. Król izraelski znajdował się na wozie naprzeciwko Syryjczyków aż do wieczora i umarł przy zachodzie słońca.
5.TYSIĄCL.WYD5Tego dnia rozgorzała walka, a król izraelski trzymał się, stojąc na rydwanie, naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora, a zmarł o zachodzie słońca.
6.BRYTYJKAPonieważ jednak w tym dniu bitwa bardzo się zaostrzyła, król izraelski musiał stać na wozie wojennym naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora i zmarł o zachodzie słońca.
7.POZNAŃSKABój toczył się tego dnia coraz zaciętszy, a król izraelski stał na rydwanie bojowym naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora; umarł, gdy zachodziło słońce.
8.WARSZ.PRASKATymczasem walka stawała się coraz bardziej zażarta, a król izraelski stał na swym rydwanie podtrzymywany przez wojowników naprzeciw Aramejczyków. Dotrwał tak do wieczora, a o zachodzie słońca zmarł.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz tego dnia bitwa się wzmogła, a król israelski stał do wieczora na wozie przeciwko Aramejczykom; i umarł, gdy zachodziło słońce.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBitwa jednak wzmogła się tego dnia tak, że król musiał stać w rydwanie naprzeciw Aramejczyków aż do wieczora - i zmarł o zachodzie słońca.