« Jer 7:29 Księga Jeremiasza 7:30 Jer 7:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo czynili synowie Judzcy złość w oczach moich, mówi Pan: nakładli obrażenia swego do domu, w którym wzywano imienia mego, aby go splugawili:
2.GDAŃSKA.1881Zaiste synowie Judzcy czynili złość przed oczyma mojemi, mówi Pan; nastawiali obrzydliwości swych w tym domu, który nazwany jest od imienia mojego, aby go splugawili.
3.GDAŃSKA.2017Synowie Judy bowiem czynili zło przed moimi oczami, mówi PAN; ustawili swoje obrzydliwości w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, aby go zbezcześcić.
4.CYLKOWAlbowiem czynili synowie Jehudy co złem jest w oczach Moich: stawiali ohydy swoje w domu, nad którym mianowane jest imię Moje, aby go skalać.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem synowie Judy uczynili złość przed oczyma memi - rzecze Bóg; umieścili swe obrzydliwości w domu. w którym jest wzywane imię moje - aby je znieważyć.
6.TYSIĄCL.WYD1Bo synowie Judy uczynili to, czego oczy moje nie znoszą — wyrocznia Jahwe — postawili swoje obrzydliwości w domu, który imię moje nosi, ażeby go skalać,
7.TYSIĄCL.WYD5Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed moimi oczami - wyrocznia Pana - umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić.
8.BRYTYJKABo synowie judzcy czynili to, co złe przed moimi oczyma – mówi Pan – postawili w domu, który jest nazwany moim imieniem, swoje obrzydliwości, aby go bezcześcić.
9.POZNAŃSKAAlbowiem synowie Judy dopuszczali się tego, co jest złe w moich oczach - orzeka Jahwe. - Umieścili swoje ohydne bożyszcza w Domu, w którym wzywane jest Imię moje, aby go zbezcześcić.
10.WARSZ.PRASKAZaprawdę, czynili synowie Judy to wszystko, w czym nie mam żadnego upodobania – mówi Pan. – Swoje posągi obrzydliwości umieścili w Świątyni, by ją zbezcześcić, tę Świątynię, która nosi moje imię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ synowie Judy czynili to, co jest złem w Moich oczach – mówi WIEKUISTY, swoje bałwany stawiali w Domu, nad którym jest utwierdzone Moje imię, by go skalać.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdyż synowie judzcy dopuszczali się tego, co złe w moich oczach - oświadcza PAN. - W świątyni noszącej moje imię ustawili swoje obrzydliwości! W ten sposób zbezcześcili ją.