« 2Sam 22:48 2 Księga Samuela 22:49 2Sam 22:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który mię wwodzisz od nieprzyjaciół moich i od sprzeciwiających mi się podwyższasz mię: od męża niesprawiedliwego wybawisz mię.
2.GDAŃSKA.1881Który mię wywodzi od nieprzyjaciół moich, a nad tymi, którzy powstają przeciwko mnie, wywyższasz mię, od człowieka niepobożnego wybawiasz mię.
3.GDAŃSKA.2017Wyprowadza mnie spośród moich wrogów. Ty wywyższyłeś mnie ponad moich przeciwników, ocaliłeś mnie od gwałtownika.
4.CYLKOWKtóry mnie wyswobodził od wrogów moich, a nad przeciwniki moje wyniósł mnie; od każdego męża srogiego ocalił mnie.
5.KRUSZYŃSKIwybawia mnie od wrogów moich i nad przeciwników moich mnie wywyższył, od męża gwałtownego uwolnił mnie.
6.TYSIĄCL.WYD5wybawia mnie od nieprzyjaciół, wynosi nad wrogów i uwalnia od gwałtowników.
7.BRYTYJKAKtóry wyzwala mnie z zależności od wrogów moich. Wywyższyłeś mnie nad tych, którzy przeciwko mnie powstali, Wyratowałeś mnie od gwałtowników.
8.POZNAŃSKAUwolnił mnie od mych wrogów, wyniósł mnie nad przeciwników, wybawił od męża przemocy.
9.WARSZ.PRASKATen, który mnie uwalnia od moich wrogów, który mnie wywyższa ponad nieprzyjaciół i uwalnia z rąk napastników.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.który mnie wyzwolił od moich wrogów i wyniósł nad mych przeciwników; ocalił mnie przed każdym srogim mężem.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOn mnie uwalnia od moich wrogów! Ty mnie stawiasz nad nieprzyjaciółmi, Ratujesz od ludzi, którzy dyszą gwałtem.