« Kol 1:11 List do Kolosan 1:12 Kol 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dziękując Bogu a ojcu, który nas godnemi uczynił do części losu świętych w świetle.
2.WUJEK.1923Dziękując Bogu Ojcu, który nas godnymi uczynił działu dziedzictwa świętych w światłości,
3.RAKOW.NTDziękując onemu Ojcu który nas sposobnymi uczynił, do części dziedzictwa świętych, w światłości;
4.GDAŃSKA.1881Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości;
5.GDAŃSKA.2017Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości;
6.JACZEWSKIDzięki składamy Bogu Ojcu, który uznał nas za godnych uczestnictwa światłości świętych;
7.SYMONdziękując Bogu Ojcu, że nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.
8.DĄBR.WUL.1973dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.
9.DĄBR.GR.1961dzięki czyńcie Ojcu z radością, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości.
10.TYSIĄCL.WYD5dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.
11.BRYTYJKADziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,
12.POZNAŃSKAZ radością będziecie dziękować Ojcu, który was przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych, to jest (do udziału) w światłości.
13.WARSZ.PRASKAWy zaś sami, pełni radości, również dziękujcie Ojcu, który pozwolił wam uczestniczyć w dziedzictwie świętych w światłości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dziękując Ojcu, który was zakwalifikował do części dziedzictwa świętych w światłości;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITdziękujcie Ojcu, który nas przysposobił do udziału w dziedzictwie świętych - tam, gdzie panuje światło.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dziękując Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości,