« Kol 1:6 List do Kolosan 1:7 Kol 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jakoście się też dowiedzieli od Epafry miłego towarzysza naszego, który jest wiernym dla was sługą Christusowym.
2.WUJEK.1923Jakoście się nauczyli od Epaphra, najmilszego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusa Jezusa dla was,
3.RAKOW.NTJakoście się też nauczyli od Epafrasa miłego spółsługi zemną, który jest wiernym za was sługą Christusowym;
4.GDAŃSKA.1881Jakoście się też nauczyli od Epafry, miłego spółsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was;
5.GDAŃSKA.2017Jak też nauczyliście się od naszego umiłowanego współsługi Epafrasa, który jest wiernym sługą Chrystusa dla was;
6.JACZEWSKISłowa tej Ewangelii oznajmił wam pierwszy Epafras, najmilszy mój towarzysz a was sługa w Jezusie Chrystusie.
7.SYMONjakoście się nauczyli od Epafra, najmilszego spółsługi naszego, a sługi Chrystusa Jezusa dla was:
8.DĄBR.WUL.1973Pouczył was o tym Epafras, najmilszy współsługa nasz, a dla was wierny sługa Chrystusa Jezusa,
9.DĄBR.GR.1961Pouczył was o tym Epafras, najmilszy współsługa nasz, a dla was wierny sługa Chrystusa,
10.TYSIĄCL.WYD5jak tego nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego, Epafrasa. Jest on wiernym sługą Chrystusa, zastępującym nas;
11.BRYTYJKATak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was,
12.POZNAŃSKAZostaliście jej uczniami dzięki umiłowanemu naszemu współpracownikowi Epafrasowi, wiernemu słudze Chrystusa, który działa w naszym imieniu.
13.WARSZ.PRASKAWaszym nauczycielem był umiłowany współsługa nasz Epafras, który zastępuje nas służąc z całą gorliwością Chrystusowi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i w miarę tego, jak się nauczyliście od Epafry, naszego umiłowanego współsługi, będącego dla was wiernym sługą Chrystusa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTego nauczyliście się od Epafrasa, naszego ukochanego towarzysza w służbie, który tak wiernie troszczy się o was jako opiekun posłany przez Chrystusa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Tak jak i nauczyliście się jej od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusa,