« 5Moj 15:9 5 Księga Mojżeszowa 15:10 5Moj 15:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale mu dasz, a nie uczynisz nic chytrze w założeniu potrzeb jego, aby tobie błogosławił Pan, Bóg twój, na wszelki czas, i na wszem, do czego ściągniesz rękę.
2.GDAŃSKA.1881Ale ochotnie dawać mu będziesz, i nie będzie niechętne serce twoje, gdy mu dawać będziesz, albowiem dla tegoć pobłogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich sprawach twoich, i do czegokolwiek ściągniesz rękę twoję.
3.GDAŃSKA.2017Chętnie mu dasz i twoje serce nie będzie ubolewało, gdy mu dajesz, gdyż PAN, twój Bóg, będzie cię za to błogosławił w każdym twoim dziele i w każdym twoim przedsięwzięciu.
4.CYLKOWDawać dawaj mu, i niechaj nie będzie niechętném serce twoje, gdy dawać mu będziesz; albowiem za to pobłogosławi cię Wiekuisty, Bóg twój, we wszystkich sprawach twoich, i w każdem przedsięwzięciu ręki twojej.
5.KRUSZYŃSKIWinieneś mu dać, a gdy mu dajesz, nie powinno ubolewać twoje serce, bo dzięki tak załatwionej sprawie, Jahwe, Bóg twój, będzie ci błogosławił w każdym twoim czynie i w każdem twojem przedsięwzięciu.
6.MIESESOwszem! dawaj mu, a niech się serce twe nie smuci, gdy mu będziesz dawał, gdyż, zaiste! gwoli temu będzie tobie błogosławił Bóg twój Wiekuisty we wszystkich poczynaniach twoich i we wszystkich przedsiębiorstwach twoich.
7.TYSIĄCL.WYD5Chętnie mu udziel, niech serce twe nie boleje, że dajesz. Za to będzie ci Pan, Bóg twój, błogosławił w każdej czynności i w każdej pracy twych rąk.
8.BRYTYJKAOchotnie będziesz mu dawał, a serce twoje nie będzie smutne, że mu dajesz, za to bowiem błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, w każdym twoim uczynku i w każdym twoim przedsięwzięciu.
9.POZNAŃSKADaj mu więc szczodrze, nie bolejąc w sercu nad tym datkiem, bo właśnie dzięki temu twój Bóg, Jahwe, będzie ci błogosławił w każdej twej pracy i przedsięwzięciu.
10.WARSZ.PRASKAMasz obowiązek przyjść z pomocą bliźniemu i niech ci nie będzie żal niczego, kiedy będziesz go wspierał. Za to Jahwe, twój Bóg, będzie błogosławił wszystkim twoim zamierzeniom i pracom.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dawać dawaj mu i niech nie będzie niechętne twoje serce, kiedy mu będziesz dawał; bowiem za to pobłogosławi cię WIEKUISTY, twój Bóg, we wszystkich twoich sprawach oraz w każdym przedsięwzięciu twojej ręki.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITChętnie mu pożycz, nie będzie ci to ciążyć na sercu, gdyż dzięki twojej hojności PAN, twój Bóg, będzie ci błogosławił w każdym twoim dziele i w każdym twoim przedsięwzięciu.