« Mar 4:9 Ewangelia Marka 4:10 Mar 4:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy był osobno, pytali go ci co przy niem (byli) ze dwiemanaście, o podobieństwie.
2.WUJEK.1923A gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli, dwanaście, o przypowieści.
3.RAKOW.NTA gdy był sam osobno, pytali go ci którzy przy nim byli ze dwiemanaście, o onej przypowieści.
4.GDAŃSKA.1881A gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli ze dwunastoma, o to podobieństwo.
5.GDAŃSKA.2017A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli z dwunastoma, o tę przypowieść.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy znalazł się na osobności, zapytali Go najbliżsi wraz z Dwunastoma o <tę> przypowieść.
7.GRZYM1936Gdy był potem sam, zapytali go uczniowie jego o znaczenie przypowieści,
8.DĄBR.WUL.1973A gdy był sam, pytało go o przypowieść tych dwunastu, którzy z nim byli.
9.DĄBR.GR.1961A gdy już był sam, pytali go o przypowieści ci, którzy przy nim byli wraz z dwunastoma.
10.TYSIĄCL.WYD5A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść.
11.BRYTYJKAA gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z dwunastoma, o te podobieństwa.
12.POZNAŃSKAKiedy znalazł się sam, ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, pytali Go o przypowieści.
13.WARSZ.PRASKAA kiedy znalazł się sam, zapytali Go uczniowie razem z Dwunastoma, co znaczą te przypowieści.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy został sam, ci dokoła niego z dwunastoma pytali go o to podobieństwo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, już na osobności, ci, którzy wraz z Dwunastoma byli wokół Niego, zaczęli Go pytać o znaczenie tych przykładów.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy został sam, pytali Go o to podobieństwo ci, co przy Nim byli wraz z dwunastoma.