« Mar 4:11 Ewangelia Marka 4:12 Mar 4:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby widząc widzieli a nie obaczyli, a słysząc słyszeli a nie zrozumieli, by się kiedy nawrócili, a byłyby im odpuszczone grzechy.
2.WUJEK.1923Aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, a słysząc słyszeli, a nie zrozumieli, by się kiedy nie nawrócili, a były im odpuszczone grzechy.
3.RAKOW.NTAby patrząc patrzali, a nie widzieli; i słysząc słyszeli, a nie zrozumieli; by się kiedy nie nawrócili, i byłyby odpuszczone im zgrzeszenia.
4.GDAŃSKA.1881Aby patrząc patrzeli, ale nie widzieli, i słysząc słyszeli, ale nie zrozumieli, by się snać nie nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone.
5.GDAŃSKA.2017Aby patrząc, patrzyli, a nie widzieli i słysząc, słyszeli, a nie zrozumieli, by się czasem nie nawrócili i nie były im przebaczone grzechy.
6.SZCZEPAŃSKIaby: »okiem patrzyli, a nie zobaczyli, i uchem słuchali, a nie zrozumieli, by się snadź nie nawrócili, i {grzechów} im nie odpuszczono«.
7.GRZYM1936aby patrząc patrzeli a nie widzieli i słysząc słyszeli a nie rozumieli: aby się nie nawrócili i grzechów odpuszczenia nie dostąpili.
8.DĄBR.WUL.1973aby widząc, widzieli, a nie ujrzeli, i słysząc słyszeli a nie pojęli, by się snadź nie nawrócili a nie były im odpuszczone grzechy.
9.DĄBR.GR.1961aby patrząc, patrzyli, a nie ujrzeli i słysząc, słyszeli, a nie pojęli, by się nie nawrócili, a nie było im odpuszczone.
10.TYSIĄCL.WYD5aby patrzyli uważnie, a nie widzieli, słuchali uważnie, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona [wina].
11.BRYTYJKAAby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia.
12.POZNAŃSKAAby patrzeli, a nie widzieli, słuchali, a nie rozumieli, i aby się przypadkiem nie nawrócili, i nie odkryli tajemnicy.
13.WARSZ.PRASKAtak iżby patrzyli oczyma, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie słyszeli i żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby patrząc patrzyli, ale nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, ale nie rozumieli; nigdy nie zawrócili i nie byłyby im odpuszczone grzechy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITaby patrząc, widzieli, lecz nie zobaczyli; i słuchając, słyszeli, lecz nie kojarzyli, żeby się nie nawrócili i nie doznali przebaczenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Aby patrząc widzieli i nie zobaczyli, i słuchając słyszeli i nie zrozumieli, by się czasem nie nawrócili, i nie były im odpuszczone grzechy.