« Dan 4:15 Księga Daniela 4:16 Dan 4:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Serce jego od człowieczego niech się zmieni, a serce zwierzęce niech mu będzie dane, a niech siedm czasów odmieni się nad nim.
2.GDAŃSKA.1881Serce jego od człowieczego niech się odmieni, a serce zwierzęce niech mu dane będzie, a siedm lat niech pominą nad nim.
3.GDAŃSKA.2017Niech się odmieni jego ludzkie serce i niech będzie mu dane serce zwierzęce, a niech przejdzie nad nim siedem czasów.
4.TYSIĄCL.WYD1(4:13) Serce jego ludzkie niech się odmieni, a serce zwierzęce niech mu będzie dane i siedem czasów niech przejdzie po nim!
5.TYSIĄCL.WYD5(4:13) Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie, a niech otrzyma serce zwierzęce; siedem okresów niech nad nim przeminie!
6.BRYTYJKA(4:13) Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce! I niech przejdzie nad nim siedem wieków!
7.POZNAŃSKA(4:13) Niech się zmieni jego serce ludzkie i niech mu dadzą serce zwierzęce. Niech nad nim przejdzie siedem czasów.
8.WARSZ.PRASKA(4:13) Jego serce ludzkie będzie mu zabrane, a otrzyma za to zwierzęce serce. I siedem ludzkich pokoleń ponad nim przeminie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jego serce niechaj się różni od ludzkiego niech mu zostanie dane zwierzęce serce i niech przejdzie nad nim siedem czasów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(4:13) Jego ludzkie serce niech się odmieni i niech stanie się sercem zwierzęcym! I niech to trwa przez siedem pór!