« Dan 4:1 Księga Daniela 4:2 Dan 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Znaki i dziwy uczynił u mnie Bóg wysoki.
2.GDAŃSKA.1881Znaki i dziwy, które uczynił ze mną Bóg najwyższy, zdało mi się za rzecz przystojną opowiedzieć.
3.GDAŃSKA.2017Uważałem za stosowne opowiedzieć o znakach i cudach, które uczynił dla mnie Bóg Najwyższy.
4.TYSIĄCL.WYD1(3:99) Znaki i cuda, które uczynił ze mną Bóg Najwyższy, spodobało mi się oznajmić:
5.TYSIĄCL.WYD5(3:32) Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił.
6.BRYTYJKA(3:32) Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy:
7.POZNAŃSKA(3:99) Uważałem za stosowne podać do wiadomości znaki i cuda, jakich Bóg Najwyższy dokonał względem mnie.
8.WARSZ.PRASKA(3:99) (32) Uznałem za właściwe opowiedzieć wam o znakach i cudach, jakie uczynił dla mnie Bóg Najwyższy.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wydało mi się pięknym opowiedzieć o znakach i cudach, jakie ze mną uczynił Najwyższy Bóg.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:32) Uznałem za właściwe oznajmić wam o znakach i cudach, których dokonał na mnie Bóg Najwyższy: