« Ezdr 3:13 Księga Ezdrasza 4:1 Ezdr 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Benjamin, iż synowie poimania budowali kościół Panu, Bogu Izraelowemu;
2.GDAŃSKA.1881A gdy usłyszeli nieprzyjaciele Judy i Benjamina, iż lud, który przyszedł z pojmania, budowali kościół Panu, Bogu Izraelskiemu;
3.GDAŃSKA.2017A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że lud, który powrócił z niewoli, budował świątynię PANU, Bogu Izraela;
4.KRUSZYŃSKIGdy wrogowie Judy i Beniamina dowiedzieli się, że synowie wygnania budują świątynię Jahwie, Bogu Izraelowemu,
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię dla Pana, Boga Izraela,
6.BRYTYJKAA gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela,
7.POZNAŃSKAKiedy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że przybysze z wygnania budują Świątynię dla Jahwe, Boga Izraela,
8.WARSZ.PRASKAKiedy nieprzyjaciele Judy i Beniamina dowiedzieli się, że byli wygnańcy budują już świątynię dla Jahwe, Boga Izraela,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy wrogowie Judy i Binjamina usłyszeli, że lud z niewoli buduje Świątynię WIEKUISTEMU, Bogu Israela,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek PANU, Bogu Izraela,