« 1Moj 26:35 1 Księga Mojżeszowa 27:1 1Moj 27:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zstarzał się tedy Izaak, i zaćmiły się oczy jego, i widzieć nie mógł, i zawołał Ezawa, syna swego starszego, i rzekł mu: Synu mój? Który odpowiedział: Owom ja.
2.GDAŃSKA.1881I stało się, gdy się zestarzał Izaak, i zaćmiły się oczy jego, tak, iż widzieć nie mógł: tedy wezwał Ezawa, syna swego starszego, i rzekł mu: Synu mój! a on odpowiedział: Owom ja.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Izaak się zestarzał i jego oczy osłabły, tak że nie mógł widzieć, wezwał swego starszego syna Ezawa i powiedział do niego: Synu mój! A on odpowiedział: Oto jestem.
4.NEUFELD.1863I stało się, gdy Jicchak się zestarzał, i zaćmiły się oczy jego, iż nie widział, zawołał Esawa syna swego starszego i rzekł do niego: synu mój! i rzekł mu: otóż jestem.
5.CYLKOWI stało się, gdy się zestarzał Ic'hak, a przytępiły się oczy jego, że widzieć nie mógł, zawezwał tedy Esawa syna swego starszego, i rzekł doń: "Synu mój!" a odpowiedział mu: "Oto jestem."
6.KRUSZYŃSKIIzaakowi w starości przyćmiły się oczy, że nie mógł widzieć. Przywołał Ezawa, swego starszego syna i rzekł do niego: "Synu mój!" Ten odrzekł do niego: " Oto jestem!"
7.MIESESGdy Izak zestarzał się i oczy jego gasły, działo się, iż zawołał syna swego starszego Ezawa i rzekł do niego: „Synu mój”, a on powiedział do niego: „Oto jestem”.
8.SPITZER.1937I stało się, gdy zestarzał się Izak i zamroczyły się oczy jego, aby widzieć, tedy zawołał Ezawa, syna starszego, i rzekł do niego: – Synu mój! A odrzekł mu: – Otóż jestem!
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy Izaak zestarzał się i jego oczy stały się tak słabe, że już niedowidział, zawołał na Ezawa, swego starszego syna: Synu mój!
10.BRYTYJKAA gdy Izaak się zestarzał i oczy jego osłabły, tak że nie widział, wezwał Ezawa, starszego syna swego, i rzekł do niego: Synu mój! A on odpowiedział: Otom ja.
11.POZNAŃSKAKiedy Izaak się zestarzał, a oczy jego przestały widzieć, zawołał swego starszego syna Ezawa: - Synu mój! Skoro zaś ten odpowiedział: "Oto jestem!",
12.WARSZ.PRASKAKiedy Izaak zestarzał się i poblakły jego oczy, tak że już niczego nie mógł zobaczyć, wezwał do siebie starszego syna, Ezawa, i powiedział: Synu mój! A on odpowiedział: Oto ja!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I się stało, gdy Ic'hak się zestarzał oraz przytępiły się jego oczy tak, że nie mógł widzieć wtedy wezwał swojego starszego syna Esawa oraz do niego powiedział: Mój synu. Zatem mu odpowiedział: Oto jestem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Izaak zestarzał się i osłabł jego wzrok, tak że zaniewidział, przywołał swego starszego syna Ezawa i tak zaczął: Mój synu! Słucham - odpowiedział Ezaw.