« 1Moj 27:11 1 Księga Mojżeszowa 27:12 1Moj 27:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli się mnie dotknie ojciec mój, a poczuje, boję się, aby nie mniemał, żem chciał z niego szydzić: i przywiodę na się przeklęctwo miasto błogosławieństwa.
2.GDAŃSKA.1881Jeźli mię pomaca ojciec mój, a będzie rozumiał, że z niego szydzę, przywiodę na się przeklęstwo, a nie błogosławieństwo.
3.GDAŃSKA.2017Jeśli mój ojciec mnie dotknie, okażę się w jego oczach oszustem, ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
4.NEUFELD.1863Może pogłaszcze mnie ojciec mój i stanę się w oczach jego oszukańcem, i sprowadzę na siebie przekleństwo a nie błogosławieństwo.
5.CYLKOWMoże pomaca mnie ojciec mój, a byłbym w oczach jego jako szalbierz, a przywiódłbym na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo."
6.KRUSZYŃSKIMoże mój ojciec mnie pomaca, a będę w jego oczach jako szyderca i sprowadzę na siebie przekleństwo, zamiast błogosławieństwa".
7.MIESESa nuż! mnie ojciec mój pogłaszcze, będę wyglądał u niego jak oszust i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo”.
8.SPITZER.1937Może dotknie się mnie ojciec mój i będę w oczach jego, jakby zwodziciel i przywiódłbym na siebie przekleństwo a nie błogosławieństwo.
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli się mnie dotknie mój ojciec, będzie wyglądało tak, jak gdybym z niego żartował, i wtedy mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa.
10.BRYTYJKAOjciec może mnie dotknąć, a wtedy stanę się w jego oczach oszustem i ściągnę na siebie klątwę, a nie błogosławieństwo.
11.POZNAŃSKAOjciec może mnie dotknąć, a wtedy będę w jego oczach uchodził za kłamcę i ściągnę na siebie przekleństwo zamiast błogosławieństwa.
12.WARSZ.PRASKAJeśli dotknie mnie mój ojciec [choćby przypadkiem], pomyśli, że drwię sobie z niego, i w ten sposób mogę ściągnąć na siebie przekleństwo zamiast otrzymać jego błogosławieństwo.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Może mój ojciec mnie pomaca, więc byłbym w jego oczach jako szalbierz i przyprowadził na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli ojciec zechce mnie dotknąć, może uznać, że sobie z niego kpię - i wtedy ściągnę na siebie przekleństwo, a nie błogosławieństwo.