« 1Moj 27:21 1 Księga Mojżeszowa 27:22 1Moj 27:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on przystąpił ku oćcu swemu, a pomacaw jego Isaak i rzekł: „Zaprawdę, głos to jest Jakobow, ale ręce Ezau”.
2.WUJEK.1923Przystąpił on do ojca, a pomacawszy go, rzekł Izaak: Głos wprawdzie głos Jakóbów jest: ale ręce są ręce Ezawowe.
3.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpił Jakób do Izaaka, ojca swego, który pomacawszy go, rzekł: Głos jest głos Jakóbów, ale ręce Ezawowe.
4.GDAŃSKA.2017Jakub podszedł więc do swego ojca Izaaka, który dotknął go i powiedział: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa.
5.NEUFELD.1863I przystąpił Jakob do Jicchaka ojca swojego, i pogłaskał go i rzekł: ten głos, to głos Jakoba, ale te ręce, to ręce Esawa.
6.CYLKOWI przystąpił Jakób do Ic'haka, ojca swego, i pomacał go, i rzekł: "Głos, głosem Jakóba; ale ręce, ręce Esawa!"
7.KRUSZYŃSKII zbliżył się Jakób do Izaaka, ojca swego, a pomacawszy go, rzekł: "Głos jest głosem Jakóba, ale ręce rękami Ezawa".
8.MIESESJakób przystąpił do ojca swego Izaka, który pogłaskał go i rzekł: „Głos jest głosem Jakóba, ale ręce te – rękami Ezawa”.
9.SPITZER.1937Więc przystąpił Jakób do Izaka, ojca swego, a ten dotknął go i rzekł: – Głos jest głosem Jakóba, lecz ręce są rękami Ezawa.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub przybliżył się do swego ojca, Izaaka, a ten, dotknąwszy go, rzekł: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce - rękami Ezawa!
11.BRYTYJKAZbliżył się tedy Jakub do Izaaka, ojca swego, który dotknął się go, i rzekł: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa.
12.POZNAŃSKAJakub zbliżył się więc do swego ojca Izaaka. Ten dotknął go i powiedział: - Głos jest głosem Jakuba, ręce są jednak rękami Ezawa!
13.WARSZ.PRASKAZbliżył się Jakub do swego ojca Izaaka, który dotknąwszy go, powiedział: Głos jest, co prawda, głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Jakób podszedł do swojego ojca Ic'haka, więc pomacał go oraz powiedział: Głos jest głosem Jakóba; ale ręce są rękami Esawa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub podszedł do ojca. Ten dotknął go i stwierdził: Głos jest głosem Jakuba, ale ręce - rękami Ezawa.