« Psal 2:6 Księga Psalmów 2:7 Psal 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIGospodzin rzekł ku mnie: Syn moj jeś ty, ja dzisia porodził jeśm cie.
2.PS.PUŁAWSKIGospodzin rzekł ku mnie: Syn moj jeś ty, ja dzisia porodził ciebie.
3.WUJEK.1923Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, Jam ciebie dziś zrodził.
4.GDAŃSKA.1881Opowiem ten dekret: Pan rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie dziś spłodził.
5.GDAŃSKA.2017Ogłoszę dekret: PAN powiedział do mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.
6.PS.BYCZ.1854Opowiem, za prawo; Pan rzekł do-mnie: Synemeś-moim, ty; Ja dzisiaj zrodziłem-cię.
7.GÖTZE.1937Opowiem o tem postanowieniu: Pan rzekł do mnie: "Synem moim jesteś, dziś Ciebie spłodziłem".
8.CYLKOWWygłaszam ten wyrok: Wiekuisty rzekł do mnie: Tyś mój syn, jam cię dziś światu wydał.
9.KRUSZYŃSKI"Opowiem ustawę Bożą: Bóg rzekł do mnie: Tyś Synem moim, Jam dzisiaj zrodził Ciebie.
10.ASZKENAZY Niechaj tedy obwieszczę to prawo Jehowy, - rzekł do mnie: "Tyś jest mym synem, Ja cię dziś zrodziłem".
11.SZERUDARzekł do mnie: Jesteś Moim Synem, dzisiaj zrodziłem ciebie.
12.TYSIĄCL.WYD1Wyrok Pański ogłoszę: Pan rzekł do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Cię dziś zrodziłem.
13.TYSIĄCL.WYD5Ogłoszę postanowienie Pana. Powiedział do mnie: Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem.
14.BRYTYJKAOgłoszę zarządzenie Pana:Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
15.POZNAŃSKAChcę [wam] oznajmić dekret Jahwe. Jahwe rzekł do mnie: "Tyś moim synem, Ja dziś zrodziłem ciebie.
16.WARSZ.PRASKAChcę wam ogłosić wolę Boga, który do mnie powiedział: Synem moim jesteś, zrodziłem Cię dzisiaj.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ogłaszam ten wyrok: WIEKUISTY do mnie powiedział: Ty jesteś Moim Synem, Ja cię dzisiaj wydałem na świat.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITObwieszczam ten dekret PANA, Powiedział On do Mnie: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem.
19.TOR.PRZ.Ogłoszę ten dekret: Jhwh powiedział do mnie: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem.