« 1Moj 2:22 1 Księga Mojżeszowa 2:23 1Moj 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Adam: „To kość s mych kości a ciało z ciała mego, a będzie wezwana mą żoną, bo jest z męża wzięta”.
2.WUJEK.1923I rzekł Adam: To teraz kość z kości moich, i ciało z ciała mego: tę będą zwać Mężyną; bo z męża wzięta jest.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł Adam: Toć teraz jest kość z kości moich, i ciało z ciała mego; dla tegoż będzie nazwana mężatką, bo ona z męża wzięta jest.
4.GDAŃSKA.2017I Adam powiedział: To teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała; dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została wzięta.
5.NEUFELD.1863I rzekł człowiek: tym razem, to kość z kości moich i ciało z ciała mojego, ta ma się nazywać niewiastą (Iszah), bo ta z mężczyzny (Isz) wyjętą została.
6.CYLKOWI rzekł człowiek: "Tym razem jest to kość z kości moich, i ciało z ciała mojego; tę nazywać mężatką, bo z męża wzięta ona!"
7.KRUSZYŃSKII rzekł człowiek: "Ta teraz jest kością z kości moich i ciałem z ciała mego! Ta też będzie nazwana niewiastą, ponieważ z mężczyzny jest wzięta".
8.MIESESAdam rzekł: „Tym razem ona kością z kości moich, ciałem z ciała mojego. Kobietą [iszsza] nazywać ją będą, ponieważ ona wzięta została z mężczyzny [isz].
9.TYSIĄCL.WYD5mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta.
10.BRYTYJKAWtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta.
11.POZNAŃSKAA człowiek powiedział: - Teraz to jest kość z kości moich i ciało z ciała mojego! Ona zwać się będzie mężową, ponieważ z męża jest wzięta.
12.WARSZ.PRASKAten powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Będzie się nazywać „niewiasta”, gdyż została wzięta z mężczyzny.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.człowiek powiedział: Tym razem to jest kość z moich kości oraz cielesna natura z mojej cielesnej natury; tę będą nazywać mężatką, bo ona jest wzięta z męża.
14.EIB.BIBLIA.2016Widząc ją, człowiek zawołał: Ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała! Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta.