« 3Moj 18:26 3 Księga Mojżeszowa 18:27 3Moj 18:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Albowiem te wszystkie brzydkości czynili obywatele ziemie, którzy byli przed wami i splugawili ją.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, czem splugawiona jest ziemia.
3.GDAŃSKA.2017(Wszystkich bowiem tych obrzydliwości dopuszczali się ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia stała się skalana);
4.CYLKOWBo wszystkie ohydy te spełniali ludzie tej ziemi, co przed wami byli, a skalaną była ziemia.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem wszystkie te obrzydliwości popełniali ludzie tego kraju, który jest przed wami i splugawiona jest ziemia.
6.MIESES– albowiem wszystkie te sprośności popełniali mieszkańcy Kraju, którzy byli przede wami, iż Kraj stał się nieczystym, –
7.TYSIĄCL.WYD5Bo wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy ziemi, którzy byli przed wami, i ziemia została splugawiona.
8.BRYTYJKAAlbowiem wszystkie te obrzydliwości czynili mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą,
9.POZNAŃSKAWszystkich takich obrzydliwości dopuszczali się mieszkańcy tej ziemi, wasi poprzednicy. Dlatego ta ziemia była skalana.
10.WARSZ.PRASKATego wszystkiego dopuszczali się dotychczasowi mieszkańcy tej krainy, którzy żyli tu przed wami, i zbrukali tym swoją ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wszystkie te ohydy czynili ludzie tej ziemi, którzy byli przed wami, a ziemia była skalaną.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTych wszystkich obrzydliwości dopuszczali się mieszkańcy tej ziemi, którzy ją zajmowali przed wami - i ziemia ta stała się nieczysta.