« Jer 1:12 Księga Jeremiasza 1:13 Jer 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie powtóre do mnie, mówiąc: Co ty widzisz? i rzekłem: Garniec podpalony ja widzę, a oblicze jego od północy.
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do mnie powtóre, mówiąc: Co widzisz? I rzekłem: Widzę garniec wrzący, a przednia strona jego ku stronie północnej.
3.GDAŃSKA.2017Ponownie doszło do mnie słowo PANA mówiące: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę wrzący kocioł, a jego przednia strona skierowana jest ku północy.
4.CYLKOWI doszło mnie słowo Wiekuistego po raz wtóry, głosząc: Co widzisz? I rzekłem: Kocioł kipiący widzę, a przednia strona jego od północy.
5.KRUSZYŃSKII zwrócił Bóg słowo swoje do mnie poraz wtóry, mówiąc: "co ty widzisz?" A ja odrzekłem: "widzę kocioł wrzący, a ukazuje się on od północy".
6.TYSIĄCL.WYD1Drugi raz odezwał się do mnie Jahwe mówiąc: «Co ty widzisz?» Odpowiedziałem: Kocioł kipiący widzę, a zda się iść od strony północy.
7.TYSIĄCL.WYD5Po raz drugi skierował Pan swoje słowo do mnie: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę wrzący kocioł, a powierzchnia jego jest od strony północnej.
8.BRYTYJKAI powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz? I odpowiedziałem: Widzę rozpalony kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy.
9.POZNAŃSKAPonownie zwrócił się do mnie Jahwe ze słowami: - Co widzisz? Odpowiedziałem: - Widzę kocioł kipiący, którego powierzchnia [przechyla się] od północy.
10.WARSZ.PRASKAPo jakimś czasie znów zapytał mnie Pan: Co teraz widzisz? A ja odpowiedziałem: Widzę kocioł, z którego bucha para. Jego zawartość przechyla się od strony północnej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I po raz drugi doszło mnie słowo WIEKUISTEGO, głosząc: Co widzisz? Więc powiedziałem: Widzę kipiący kocioł, a jego przód skierowany jest ku północy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI powtórnie skierował PAN do mnie Słowo tej treści: Co widzisz? Odpowiedziałem: Widzę kocioł, bucha parą i nachyla się ku nam od północy.