« Jer 1:14 Księga Jeremiasza 1:15 Jer 1:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto Ja zwołam wszystkie rodzaje królestw północnych, mówi Pan, i przyjdą i postawią każdy stolicę swą w wejściu bram Jerozolimskich i na wszystkich murach jego wokoło i na wszystkich miastach Judzkich.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto Ja zawołam wszystkich rodzajów z królestw północnych, mówi Pan, aby przyciągnąwszy każdy z nich, postanowił stolicę swoję w wejściu bram Jeruzalemskich i przy wszystkich murach jego, i przy wszystkich miastach Judzkich.
3.GDAŃSKA.2017Bo oto zwołam wszystkie rody z królestw północnych, mówi PAN, i przyjdą, a każdy z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, przeciw wszystkim jej murom i przeciw miastom Judy.
4.CYLKOWBo oto zwołam wszystkie rody królestw Północy, rzecze Wiekuisty, i przyjdą i ustawią każdy stolicę swoją u wejścia do bram Jerozolimy, i przy wszystkich murach jej dokoła, i przy wszystkich miastach Judy.
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem oto ja przywołuję wszystkie plemiona królestw północy. - Wyrocznia Boża. I przyjdą, i każde ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalem, i naokoło wszystkich jej murów, i przed wszystkiemi miastami judzkiemi.
6.TYSIĄCL.WYD1Oto bowiem przyzywam wszystkie królestwa północne — wyrocznia Jahwe. Przyjdą: każdy z nich tron swój ustawi na wprost bram Jerozolimy i przed wszystkimi jej murami w koło, i przed wszystkimi miastami judzkimi.
7.TYSIĄCL.WYD5Zwołam bowiem wszystkie królestwa północy - wyrocznia Pana - przyjdą i ustawią każdy swój tronu wejścia do bram Jerozolimy przeciw wszystkim jej murom dokoła i przeciw wszystkim miastom judzkim.
8.BRYTYJKABo oto Ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych – mówi Pan – i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich.
9.POZNAŃSKABo oto przywołuję wszystkie (plemiona) królestw północnych. To wyrok Jahwe. I przybędą; każde z nich ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalem, przeciw wszystkim jego murom wokoło i przeciw wszystkim miastom Judy.
10.WARSZ.PRASKAJa sam – tak mówi Pan – zażądam od wszystkich pokoleń z Królestwa Północnego, żeby tu przyszły i ustawiły swoje sędziowskie trybunały w bramach Jerozolimy, wzdłuż wszystkich jej murów dokoła, a także przed wszystkimi miastami judzkimi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo oto zwołam wszystkie rody królestw Północy – mówi WIEKUISTY, więc przyjdą oraz ustawią, każdy swój tron, u wejścia do bram Jeruszalaim, i dokoła, przy wszystkich jej murach oraz przy wszystkich miastach Judy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBo oto Ja przywołam wszystkie plemiona królestw północnych - oświadcza PAN - i przyjdą, każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jerozolimy, naprzeciw wszystkich jej murów dookoła i naprzeciw wszystkich miast judzkich.