« Joz 15:11 Księga Jozuego 15:12 Joz 15:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Te są granice synów Juda w około, według rodów ich.
2.GDAŃSKA.1881A granica zachodnia jest przy morzu wielkiem, i przy granicach jego; tać jest granica synów Juda w okrąg podług domów ich.
3.GDAŃSKA.2017A granicą zachodnią było Morze Wielkie i jego wybrzeże. Oto granica synów Judy dokoła według ich rodzin.
4.CYLKOWGranicę zachodnią zaś tworzy ostatecznie morze Wielkie. Oto granica synów Judy, wokoło, wedle rodów ich.
5.KRUSZYŃSKIA granicą zachodnią było Wielkie morze - ono było granicą. Ta jest dookoła granica synów Judy według ich rodów.
6.TYSIĄCL.WYD5Granicą zachodnią było Wielkie Morze ze swym wybrzeżem. Taka była granica dokoła ziemi potomków Judy według ich rodów.
7.BRYTYJKAOd zachodu zaś granicą jest Morze Wielkie i jego wybrzeże. Okolona tą granicą ziemia należy do synów Judy według ich rodów.
8.POZNAŃSKAZachodnią granicę stanowi Wielkie Morze i jego wybrzeże. Taka jest granica wokół dziedzictwa synów Judy i jego rodów.
9.WARSZ.PRASKAGranicę zachodnią stanowiło Wielkie Morze i jego okolice. W takich to granicach zamykało się ze wszystkich stron dziedzictwo przyznane pokoleniu Judy wraz z jego poszczególnymi rodami.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś granicę zachodnią tworzy ostatecznie morze Wielkie. Oto wokoło granica synów Judy, według ich rodów.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGranicą od zachodu było Morze Wielkie wraz z jego wybrzeżem. Oto granica otaczająca dziedzictwo potomków Judy według ich rodzin.