« Łuk 19:15 Ewangelia Łukasza 19:16 Łuk 19:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedł pierwszy mówiąc: Panie, grzywna twoja urobiła dziesięć grzywien.
2.WUJEK.1923I przyszedł pierwszy, mówiąc: Panie! grzywna twa dziesięć grzywien dostała.
3.RAKOW.NTI przyszedł pierwszy mówiąc: Panie, grzywna twa urobiła dziesięć grzywien.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł pierwszy, mówiąc: Panie! grzywna twoja dziesięć grzywien urobiła.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, twoja grzywna zyskała dziesięć grzywien.
6.SZCZEPAŃSKIPierwszy przeto zjawił się, mówiąc: Panie, mina twoja dziesięć min przysporzyła.
7.BIESZK.ŁUK.1931Przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, funt twój przyniósł dziesięć funtów.
8.GRZYM1936Przyszedł pierwszy i powiedział: Panie, grzywna twoja dziesięć grzywien przyniosła.
9.DĄBR.WUL.1973Przybył tedy pierwszy mówiąc: Panie, mina twoja dziesięć min przysporzyła.
10.DĄBR.GR.1961Przybył tedy pierwszy mówiąc: Panie, mina twoja dziesięć min przysporzyła.
11.TYSIĄCL.WYD5Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min.
12.BRYTYJKAZjawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, mina twoja przyniosła dziesięć min zysku.
13.POZNAŃSKAPrzyszedł więc pierwszy i powiedział: Panie, twoja mina przyniosła dziesięć min.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł pierwszy i powiedział: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć nowych min.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł pierwszy, mówiąc: Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZjawił się więc pierwszy i powiedział: Panie, tak obracałem pieniędzmi, że twoja jedna część przyniosła dziesięciokrotny zysk.
17.TOR.NOWE.PRZ.Przyszedł więc pierwszy, mówiąc: Panie! Twoja mina zyskała dziesięć min.