« Łuk 19:23 Ewangelia Łukasza 19:24 Łuk 19:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł tam stojącym: Weźmicie od niego grzywnę, a dajcie dziesięć grzywien mającemu.
2.WUJEK.1923I rzekł tam stojącym: Weźmijcie od niego grzywnę, a dajcie temu, który ma grzywien dziesięć.
3.RAKOW.NTI rzekł onym którzy tuż stali: Weźmicie od niego grzywnę, a dajcie onemu który dziesięć grzywien ma.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł tym, którzy tuż stali: Weźmijcie od niego tę grzywnę, a dajcie temu, który ma dziesięć grzywien.
5.GDAŃSKA.2017Do tych zaś, którzy stali obok, powiedział: Odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, który ma dziesięć grzywien.
6.SZCZEPAŃSKIA do otoczenia rzekł: Odbierzcie od niego minę, i dajcie temu, który ma dziesięć min.
7.BIESZK.ŁUK.1931Zabierzcie mu pieniądz, odezwał się w końcu pan do obecnych, a dajcie temu, który ma ich dziesięć.
8.GRZYM1936I rzekł do obecnych: Odbierzcie mu grzywnę i dajcie temu, co ma dziesięć.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł do otoczenia: Zabierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł do otoczenia: Zabierzcie od niego minę i dajcie temu, który ma ich dziesięć.
11.TYSIĄCL.WYD5Do obecnych zaś rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
12.BRYTYJKAA do tych, którzy stali obok, powiedział: Odbierzcie od niego minę, a dajcie temu, który ma dziesięć min.
13.POZNAŃSKAA do obecnych tam rzekł: Zabierzcie mu minę i dajcie temu, co ma dziesięć. -
14.WARSZ.PRASKADo obecnych zaś tam powiedział: Zabierzcie mu jego minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział stojącym obok: Weźcie od niego minę oraz dajcie ją temu, który ma dziesięć min.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA do tych, którzy stali obok, powiedział: Weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma dziesięć.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział tym, którzy stali obok: Weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma dziesięć min.