« Jan 10:42 Ewangelia Jana 11:1 Jan 11:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BYł lepak niektóry chory Łazarz z Betanijej ze wsi Maryej i Marty siostry jego.
2.WUJEK.1923I był niektóry chory Łazarz z Bethanii, z miasteczka Maryi i Marthy, siostry jéj.
3.RAKOW.NTA był niektóry niemocny Łazarz z Betaniey, z miasteczka Maryey i Marty siostry jej.
4.GDAŃSKA.1881A był niektóry chory Łazarz z Betanii, z miasteczka Maryi i Marty, siostry jej.
5.GDAŃSKA.2017A był chory pewien człowiek, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i jej siostry Marty.
6.SZCZEPAŃSKITymczasem zachorował niejaki Łazarz z Betanii, z miasteczka Maryi i Marty, jej siostry.
7.MARIAWICII był niejaki chory, imieniem Łazarz, z Bethanii, z miasteczka Maryi i Marty, sióstr jego.
8.GRZYM1936Był chory niejaki Łazarz z Betanji, miasteczka Marji i Marty, siostry jej.
9.DĄBR.WUL.1973I zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, siostry jej.
10.DĄBR.GR.1961I zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, siostry jej.
11.TYSIĄCL.WYD5Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty.
12.BRYTYJKAA zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry.
13.POZNAŃSKAChorował Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty.
14.WARSZ.PRASKABył chory pewien człowiek, imieniem Łazarz, mieszkający w Betanii razem z Marią i jej siostrą Martą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chorował pewien Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii oraz jej siostry Marty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBył pewien chory, Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i jej siostry Marty.
17.TOR.PRZ.A był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty, jej siostry.