« Jan 11:14 Ewangelia Jana 11:15 Jan 11:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A radem dla was, abyście wierzyli, iżem tam nie był. Ale idźmy k niemu.
2.WUJEK.1923I radem dla was, abyście wierzyli, iżem tam nie był; ale idźmy do niego.
3.RAKOW.NTI weselę się dla was (abyście wierzyli) żem nie był tam; ale idźmy do niego.
4.GDAŃSKA.1881I raduję się dla was, (abyście wierzyli), żem tam nie był; ale pójdziemy do niego.
5.GDAŃSKA.2017I ze względu na was raduję się, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli. Ale chodźmy do niego.
6.SZCZEPAŃSKIlecz ze względu na was, abyście wierzyli, cieszę się, że Mnie tam nie było. Ale idźmy do niego!
7.MARIAWICIi rad jestem temu, żem tam nie był, abyście uwierzyli; ale pójdźmy do niego.
8.GRZYM1936I cieszę się dla was, że mnie tam nie było, abyście uwierzyli; ale chodźmy do niego.
9.DĄBR.WUL.1973I cieszę się, że mnie tam nie było, ze względu na was: byście uwierzyli. Lecz idźmy do niego.
10.DĄBR.GR.1961I cieszę się, że mnie tam nie było, ze względu na was: byście uwierzyli. Ale idźmy do niego.
11.TYSIĄCL.WYD5ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego.
12.BRYTYJKAI raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie; lecz pójdźmy do niego.
13.POZNAŃSKAI cieszę się, że nas tam nie było. A to ze względu na was, abyście uwierzyli. Ale chodźmy do niego.
14.WARSZ.PRASKAJa jednak cieszę się, że Mnie tam nie było. Chodzi bowiem o was, żebyście mogli uwierzyć. Idźmy teraz do niego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc raduję z się powodu was, że tam nie byłem abyście uwierzyli; ale chodźmy do niego.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI cieszę się, że Mnie tam nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, byście uwierzyli. A teraz chodźmy do niego.
17.TOR.PRZ.I cieszę się ze względu na was, że tam nie byłem, abyście uwierzyli; ale teraz chodźmy do niego.