« Est 4:3 Księga Estery 4:4 Est 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I weszły panny służebne Esther i rzezańcy i oznajmili jéj: co usłyszawszy zlękła się i posłała szatę, aby go, zdjąwszy wór, ubrali: któréj przyjąć nie chciał.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż przyszedłszy panny Estery, i komornicy jej, oznajmili jej to; i zasmuciła się królowa bardzo i posłała szaty, aby obleczono Mardocheusza, zdjąwszy z niego wór jego. Ale ich on nie przyjął.
3.GDAŃSKA.2017Przyszły więc służące Estery i jej eunuchowie i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa bardzo się zasmuciła i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć z niego wór. Ale on ich nie przyjął.
4.CYLKOWGdy tedy pokojowe Estery i dworzanie jej przybyli i o tem jej donieśli wstrzęsła się królowa bólem wielkim. I posłała szaty, aby ubrano Mardechaja, i aby wór swój złożył; ale nie przyjął ich.
5.KRUSZYŃSKISłużebnice Estery, oraz jej rzezańcy przybyli i oznajmili jej; królowa była bardzo przerażona. Posłała odzież Mardocheuszowi, aby się ubrał, a zrzucił swój wór ze siebie, lecz nie przyjął.
6.TYSIĄCL.WYD5I przyszły służące Estery i jej eunuchowie, i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął.
7.BRYTYJKAA gdy służebnice Estery i jej eunuchowie przyszli do niej i opowiedzieli jej o tym, królowa bardzo się przestraszyła i posłała szaty, aby odziano w nie Mordochaja i zdjęto z niego wór; lecz on ich nie przyjął.
8.POZNAŃSKAGdy tedy przyszły służące Estery i eunuchowie donieśli jej o tym, królowa bardzo się przeraziła i posłała szaty Mardocheuszowi, aby się w nie przyodział, a zdjął wór pokutny. On jednak nie przyjął ich.
9.WARSZ.PRASKAKiedy służebnice Estery i eunuchowie przyszli i opowiedzieli jej o wszystkim, przerażenie ogarnęło królową. Natychmiast posłała Mardocheuszowi [odświętne] szaty, żeby mógł się w nie ubrać zdjąwszy z siebie wór pokutny. Ale on nie chciał przyjąć owych szat.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy przybyły pokojowe Estery i jej dworzanie oraz jej o tym donieśli królowa wstrząsnęła się wielkim bólem. Posłała także szaty, aby ubrano Mardechaja i aby złożył swój wór ale ich nie przyjął.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITEstera dowiedziała się o tym od swych służących i eunuchów. Przyszli i opowiedzieli królowej o Mordochaju. Wieści te bardzo ją zaniepokoiły. Posłała mu szaty, żeby zdjęto z niego włosiennicę i ubrano go w nie, ale on tego nie chciał.