« 1Moj 21:1 1 Księga Mojżeszowa 21:2 1Moj 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI poczęła jest, i porodziła syna w swej starości wtenczas, jakoż jej był Bog prorokował.
2.WUJEK.1923I poczęła i urodziła syna w starości swojéj, czasu, który jéj był Bóg przepowiedział.
3.GDAŃSKA.1881Bo poczęła i porodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego, na tenże czas, który mu był Bóg przepowiedział.
4.GDAŃSKA.2017Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg.
5.NEUFELD.1863I poczęła i urodziła Sarah Abrahamowi syna na starość jego, na czas który przepowiedział mu Bóg.
6.CYLKOWI poczęła, i urodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego, w oznaczonym czasie, o którym mówił mu Bóg.
7.KRUSZYŃSKISara poczęła i urodziła Abrahamowi syna w swej starości, w czasie, który Bóg oznaczył.
8.MIESESSara poczęła i urodziła Abrahamowi syna na starość jego – o tej porze, którą zapowiedział Bóg.
9.TYSIĄCL.WYD5Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył.
10.BRYTYJKAI poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział.
11.POZNAŃSKASara poczęła i porodziła syna Abrahamowi w jego starości, w tym czasie, który wyznaczył mu Bóg.
12.WARSZ.PRASKASara stała się brzemienna, a potem urodziła Abrahamowi syna. Doszło do tego mimo podeszłego wieku Sary, i to w czasie z góry określonym przez Jahwe.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż poczęła i w oznaczonym czasie, o którym mówił mu Bóg, Sara urodziła Abrahamowi, w jego starości, syna.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITSara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie.