« 1Moj 27:33 1 Księga Mojżeszowa 27:34 1Moj 27:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA usłyszaw to Ezau ❬...❭ rzecze zamąciw się: „Pożegnaj takież i mnie, oćcze moj”.
2.WUJEK.1923Usłyszawszy Ezaw słowa ojcowskie, zaryczał głosem wielkim, a ciężko zfrasowany, rzekł: Błogosław też i mnie, ojcze mój.
3.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy Ezaw słowa ojca swego, zawołał głosem wielkiem, i był żałością wielką zjęty, i rzekł ojcu swemu: Błogosławże też i mnie, ojcze mój.
4.GDAŃSKA.2017A gdy Ezaw usłyszał słowa swego ojca, podniósł donośny krzyk pełen goryczy i powiedział swemu ojcu: Błogosław też i mi, mój ojcze.
5.NEUFELD.1863Usłyszawszy Esaw mowę ojca swojego, zakrzyknął bardzo głośnym i gorzkim krzykiem, i rzekł do ojca swojego: błogosławże i mnie ojcze mój!
6.CYLKOWGdy usłyszał Esaw słowa ojca swojego, krzyknął krzykiem wielkim, i gorzkim niezmiernie, i rzekł do ojca swojego: "Pobłogosław i mnie, ojcze mój!"
7.KRUSZYŃSKIGdy Ezaw usłyszał te słowa ojca swego, zawołał wielkim głosem i pełnym goryczy, i rzekł do ojca swego: "Błogosław również mnie, mój ojcze!"
8.MIESESSkoro Ezaw usłyszał słowa ojca swego, krzyknął krzykiem donośnym i rozgoryczonym ogromnie i rzekł do ojca swojego: „Błogosław mi również, ojcze mój!”
9.SPITZER.1937Gdy usłyszał Ezaw słowa ojca swego, krzyknął krzykiem wielkim i gorzkim bardzo i rzekł do ojca swego: – Pobłogosław także mnie, ojcze mój.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Ezaw usłyszał te słowa swojego ojca, podniósł głośny, pełen goryczy lament i rzekł do ojca: Daj i mnie błogosławieństwo, mój ojcze!
11.BRYTYJKAGdy Ezaw usłyszał słowa ojca swego, podniósł głośny i pełen goryczy krzyk i rzekł do ojca: Pobłogosław także mnie, ojcze mój.
12.POZNAŃSKAKiedy Ezaw usłyszał te słowa swego ojca, podniósł głośny lament, pełen goryczy, i rzekł do ojca: - Mój ojcze, pobłogosław również i mnie!
13.WARSZ.PRASKAGdy to usłyszał Ezaw, rozgoryczony do głębi zawołał głośno do ojca: Ojcze, daj i mnie twoje błogosławieństwo!
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Esaw usłyszał słowa swojego ojca, krzyknął wielkim, niezmiernie gorzkim krzykiem i powiedział do swego ojca: Pobłogosław i mnie, mój ojcze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Ezaw usłyszał słowa ojca, wydał z siebie gorzki krzyk rozpaczy. Potem jęknął: Mnie też pobłogosław, mój ojcze!