« 1Moj 27:35 1 Księga Mojżeszowa 27:36 1Moj 27:37 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA on k niemu rzecze: „Z prawem jest rzeczono jego jimię Jakob, boć mi to już drugi raz uczynił: pirworodztwo me mnie wziął a tak wziął i pożegnanie moje”. I lepak oćcu rzecze: „Azaś mnie takież nie chował pożegnania?”
2.WUJEK.1923A on zatem przydał: Słusznieć nazwano jest imię jego Jakób; podszedł mię bowiem już oto drugi raz: pierworodzeństwo moje przedtem wziął, a teraz powtóre podchwycił błogosławieństwo moje. I zaś do ojca: Izali, prawi, nie zostawiłeś i mnie błogosławieństwa?
3.GDAŃSKA.1881Tedy Ezaw rzekł: Słusznieć nazwano imię jego Jakób, podszedł mię bowiem już dwa kroć; pierworodztwo moje wziął, a teraz oto odniósł błogosławieństwo moje. I rzekł: Toś mi nie zachował błogosławieństwa?
4.GDAŃSKA.2017Ezaw powiedział: Czy nie słusznie nadano mu imię Jakub? Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie: wziął moje pierworództwo, a teraz zabrał moje błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa?
5.NEUFELD.1863I rzekł: czy dla tego nazwano imię jego Jakob (podejdźie), że mnie oto dwa razy podszedł? pierworodztwo moje wziął już, a oto teraz wziął i błogosławieństwo moje, i rzekł: czyż nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa?
6.CYLKOWI rzekł: "Czyż nie dla tego nazwano imię jego Jakób! I podszedł mnie już dwukrotnie: pierworodztwo moje odebrał, a oto teraz odebrał i błogosławieństwo moje!" I rzekł: "Czyś nie zachował dla mnie błogosławieństwa?"
7.KRUSZYŃSKII odrzekł Ezaw: "Słusznie też nazwano imię jego Jakób, oto już drugi raz mnie podszedł: zabrał mi prawo starszeństwa i oto teraz zabrał moje błogosławieństwo!" I dodał: "Czyżeś nie zachował dla mnie błogosławieństwa?"
8.MIESESTenże [=Ezaw] zaś powiedział: „Wszak nazwano go Jakóbem, więc podszedł [wajjakěbēni] mnie już dwukrotnie: „Zabrał pierworodztwo moje, a teraz oto moje wziął błogosławieństwo”, i rzekł: „Izali nie udzielisz mi błogosławieństwa?”
9.SPITZER.1937Więc rzekł: – Czyż nazwano imię jego Jaakob, ponieważ podszedł mnie on już dwukrotnie? Pierworodztwo moje odebrał, a teraz odebrał błogosławieństwo moje! I rzekł: – Czyż nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa?
10.TYSIĄCL.WYD5A wtedy Ezaw: Nie darmo dano mu imię Jakub! Dwukrotnie mnie już podszedł: pozbawił mnie mego przywileju pierworodztwa, a teraz odebrał za mnie błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa?
11.BRYTYJKAWtedy rzekł: Słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie, wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze: Czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa?
12.POZNAŃSKA[Ezaw] rzekł: - Czy nie nazwano go słusznie Jakubem? Wszak już dwa razy mnie podszedł: wziął moje pierworództwo, a teraz oto odebrał za mnie błogosławieństwo! I zapytał: - Czy dla mnie już nie zachowałeś błogosławieństwa?
13.WARSZ.PRASKANa to rzekł Ezaw: Czyż na darmo dano mu imię Jakub, to znaczy: oszust? Podszedł mnie już dwa razy: pozbawił mnie prawa pierworodztwa, a teraz zabrał także błogosławieństwo, które było przeznaczone dla mnie. Potem zapytał: Czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Esaw powiedział: Czy nie dlatego jego imię nazwano Jakób. Zatem podszedł mnie już dwukrotnie: Odebrał moje pierworództwo, a oto teraz odebrał też moje błogosławieństwo. I powiedział: Czy nie zachowałeś dla mnie błogosławieństwa?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłusznie nazwano go Jakub - zawołał Ezaw. - Podszedł mnie już dwukrotnie. Wziął moje pierworództwo, a teraz - błogosławieństwo. I zapytał: Czy nie zachowałeś błogosławieństwa również dla mnie?