« 1Moj 29:11 1 Księga Mojżeszowa 29:12 1Moj 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jej, iże jest brat jej ❬oćca❭, syn Rebeczyn, tedy ona rychło bieżawszy powiedziała oćcu swemu.
2.WUJEK.1923I oznajmił jéj, iż był bratem ojca jéj, a synem Rebeki: a ona pośpieszywszy się powiedziała to ojcu swemu.
3.GDAŃSKA.1881I oznajmił Jakób Racheli, że jest bratem ojca jej, a iż jest synem Rebeki: a ona bieżawszy opowiedziała to ojcu swemu.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub powiedział Racheli, że jest bratem jej ojca i że jest synem Rebeki. Ona pobiegła więc i oznajmiła to swemu ojcu.
5.NEUFELD.1863I powiedział Jakob Racheli, że jest bratem ojca jéj, i że jest synem Ribki i pobiegła i powiedziała to ojcu swojemu.
6.CYLKOWI oznajmił Jakób Racheli, że jest siostrzeńcem ojca jej, i że jest synem Ribki; i pobiegła, i opowiedziała to ojcu swojemu.
7.KRUSZYŃSKIJakób oświadczył Racheli, że jest bratem jej ojca i że jest synem Rebeki; ta pobiegła, aby powiadomić swego ojca.
8.MIESESJakób opowiedział Racheli, iż jest bratem ojca jej, gdyż jest synem Rebeki; ona zaś pobiegła i opowiedziała to ojca swojemu.
9.SPITZER.1937I opowiedział Jakób Racheli, że siostrzeńcem jej ojca jest i że synem Rebeki jest. Więc pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy zaś powiedział Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Rebeki, pobiegła i opowiedziała o tym swemu ojcu.
11.BRYTYJKANastępnie opowiedział Jakub Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki; wtedy ona pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu.
12.POZNAŃSKAOznajmił też Racheli, że jest krewnym jej ojca, synem Rebeki. Pobiegła więc i doniosła o tym swemu ojcu.
13.WARSZ.PRASKAW końcu powiedział Racheli, że jest krewnym jej ojca, synem Rebeki. Pobiegła więc Rachel i opowiedziała wszystko swemu ojcu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Jakób oznajmił Racheli, że jest siostrzeńcem jej ojca, synem Ribki; więc pobiegła oraz opowiedziała to swojemu ojcu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo chwili opowiedział jej, że jest krewnym jej ojca i synem Rebeki. Ona zaś pobiegła i przekazała to swojemu ojcu.