« 1Moj 3:5 1 Księga Mojżeszowa 3:6 1Moj 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI uźrzała żona, że jest dobry owoc jeść z tego drzewa a krasne na zrok, a k widzeniu rozkoszne, ❬i❭ wziąwszy tego owoca i śnie a da jego swemu mężu, jenże teże śniadł.
2.WUJEK.1923Ujrzała tedy niewiasta, że dobre było drzewo ku jedzeniu i piękne oczom, i na wejrzeniu rozkoszne: i wzięła z owocu jego, i jadła, i dała mężowi swemu, który jadł.
3.GDAŃSKA.1881Widząc tedy niewiasta, iż dobre było drzewo ku jedzeniu; a iż było wdzięczne na wejrzeniu, a pożądliwe drzewo dla nabycia umiejętności, wzięła z owocu jego, i jadła; dała też i mężowi swemu, który z nią był; i on też jadł.
4.GDAŃSKA.2017A gdy kobieta spostrzegła, że owoc drzewa był dobry do jedzenia i miły dla oka, a drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy, wzięła z niego owoc i zjadła; dała też swemu mężowi, który był z nią; i on zjadł.
5.NEUFELD.1863I widząc niewiasta, że drzewo było dobre do jedzenia, że było rozkoszą dla oka i że przyjemne było drzewo do oglądania, wzięła z jego owocu i jadła i dała także mężowi przy sobie, i jadł.
6.CYLKOWI widząc niewiasta, że smaczném jest drzewo ku spożyciu, że rozkoszą jest dla oczu, a uroczém drzewo do oglądania, wzięła z owocu jego i jadła, i dała też mężowi swojemu przy sobie i jadł.
7.KRUSZYŃSKII widziała niewiasta, że owoc drzewa jest dobry do jedzenia, przyjemny dla oczu i pożądane drzewo, aby zdobyć wiedzę, tedy wzięła z jego owocu i jadła i dała również mężowi swemu, który był z nią i jadł.
8.MIESESKobieta spostrzegła, iż to Drzewo dobrem jest do spożywania, że ono rozkosznem jest dla oka, i że Drzewo to pożądanem jest dla rozumienia, więc wzięła owoc jego i jadła, i dała też mężowi swojemu obok siebie i on jadł.
9.SPITZER.1937A widząc niewiasta, że smaczne jest drzewo do spożycia i że urocze jest dla ócz i ponętne drzewo, by zmądrzeć, tedy wzięła z owocu jego i jadła i podała też mężowi przy niej i on jadł.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł.
11.BRYTYJKAA gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.
12.POZNAŃSKAI spostrzegła kobieta, że [owoc] drzewa był dobry do jedzenia i ponętny dla oka, a [nawet] godny pożądania dla zdobycia tej wiedzy. Wzięła więc jeden z owoców i jadła. Dała też mężowi, który był przy niej. I on jadł.
13.WARSZ.PRASKAI wtedy niewiasta zobaczyła [po raz pierwszy], że owoce tego drzewa są dobre do jedzenia, miłe dla oczu, i budzą pragnienie zdobycia wiedzy. Zerwała przeto owoc z niego, skosztowała go sama i dała mężczyźnie, który był z nią. I on też zjadł.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc niewiasta widząc, że owoc drzewa jest dobry do spożycia, że jest rozkoszą dla oczu, a samo drzewo pożądane do nauczenia się wzięła z jego owocu i jadła; dała też swojemu mężowi przy sobie i jadł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITKobieta przyjrzała się owocom. Wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie, a ponadto dzięki nim mogło się ziścić jej pragnienie poznania. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł.