« 1Moj 31:12 1 Księga Mojżeszowa 31:13 1Moj 31:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł jest Gospodzin k niemu: „Ja jeśm Bog Betel, gdzieżeś to był olejem kamień pomazał a ślub jeś mi zaślubił. Przetoż ninie wstań a wynidzi z tej to ziemie, a wroć się do ziemie przyrodzonej””.
2.WUJEK.1923Jamci jest Bóg Bethel, gdzieś namazał kamień, i ślubiłes mi ślub. Teraz tedy wstań, a wynidź z téj ziemie, wracając się do ziemie narodzenia twego.
3.GDAŃSKA.1881Jam Bóg Betel, gdzieś namazał kamień, gdzieś mi poślubił ślub. Teraz tedy wstań, wynijdź z ziemi tej, a wróć się do ziemi rodziny twojej.
4.GDAŃSKA.2017Ja jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś kamień i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi twojej rodziny.
5.NEUFELD.1863Jam jest Bóg z Beth-el, gdzie namaściłeś pomnik, gdzie ślubowałeś mi ślub, teraz wybierz się, wyjdź z ziemi téj i wróć się do ojczyzny swojéj.
6.CYLKOWJam Bóg Bet-Ela, gdzie namaściłeś pomnik, gdzie ślubowałeś mi ślub; teraz powstań, wyjdź z ziemi tej, a wróć do ziemi rodzinnej twojej!"
7.KRUSZYŃSKIJam jest Bogiem Bethelu, gdzieżeś namaścił tam pomnik i gdzieżeśto złożył mi ślub. Teraz powstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do kraju urodzenia twego".
8.MIESESJa jestem Bogiem Betelu, gdzie pomazałeś pomnik i gdzie ślubowałeś mi ślub; teraz wstań i wyjdź z kraju tego i wróć do swego kraju rodzinnego”.
9.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś stelę i gdzie złożyłeś mi ślub. Teraz więc gotuj się do drogi, opuść ten kraj i wróć do twej rodzinnej ziemi!
10.BRYTYJKAJam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi.
11.POZNAŃSKAJa jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś masebę i gdzie mi ślub złożyłeś. Gotuj się więc teraz, uchodź z tej ziemi, a wracaj do ziemi rodzinnej".
12.WARSZ.PRASKAJa jestem Bogiem z Betel, z tego miejsca, gdzie ty wylałeś oliwę na kamiennym ołtarzu i złożyłeś mi śluby. A teraz wyruszaj w drogę! Wyjdź z tego kraju i wracaj do swojej ziemi ojczystej.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem Bóg z Betel, gdzie namaściłeś pomnik oraz ślubowałeś mi ślub. Teraz powstań, wyjdź z tej ziemi oraz wróć do twojej rodzinnej ziemi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś Mi ślub. Teraz wstań, wyjdź z tej ziemi i wróć do ziemi swych krewnych.