« 1Moj 32:10 1 Księga Mojżeszowa 32:11 1Moj 32:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPPanie Boże, wyprości mię s ręku brata mego [mego] Ezau, boć się wielmi jego boję, [boć] by snadź przydąc i ❬nie❭ zabił[by] macierz z dziećmi.
2.WUJEK.1923Wyrwij mię z ręki brata mego Ezawa; boć się go bardzo boję: by snadź przyszedłszy nie pobił matki z synami.
3.GDAŃSKA.1881Wyrwij mię proszę z ręki brata mego, z ręki Ezawa; boć się go boję, by snać przyszedłszy nie zabił mię, i matki z synami.
4.GDAŃSKA.2017Wyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata, z ręki Ezawa, bo się go boję, że przyjdzie i zabije mnie i matki z dziećmi.
5.NEUFELD.1863(32:12) Ocal mnie, proszę, z ręki brata mojego, z ręki Esawa, gdyż obawiam się go, aby nie przyszedł i pobił mnie, matkę z dziećmi.
6.CYLKOWOcal mnie téż z ręki brata mojego, z ręki Esawa!... gdyż obawiam się go, aby nie przyszedł, i nie pobił mnie, matki wraz z dziećmi.
7.KRUSZYŃSKI(32:12) Wybawże mnie z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, aby nie nadszedł i nie pobił mnie i matkę dzieciom.
8.MIESES(32:12) Wyswobodź mnie więc z ręki brata mego, z ręki Ezawa, ponieważ obawiam się jego, ażeby nie przybył i nie ubił mnie – matkę razem z dziećmi.
9.SPITZER.1937(32:12) Ocal mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, gdyż obawiam się go, aby nie przyszedł i pobił mnie, matkę wraz z dziećmi.
10.TYSIĄCL.WYD5Racz więc wybawić mnie z rąk brata mego, Ezawa, gdyż lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi.
11.BRYTYJKAWyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi.
12.POZNAŃSKAOcal mnie z ręki mego brata, z ręki Ezawa! Lękam się go, aby mnie nie naszedł i nie pobił, [nie szczędząc] matek ani dzieci.
13.WARSZ.PRASKARacz mnie wziąć w obronę przed surowością mojego brata, Ezawa. Lękam się bardzo, że kiedy tu przyjdzie, może zabić i mnie, i wszystkie matki z dziećmi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:12) Ocal mnie również z ręki mojego brata, z ręki Esawa; ponieważ go się obawiam, aby nie przyszedł i mnie nie pobił, matek wraz z dziećmi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWyrwij mnie, proszę, z ręki mego brata Ezawa, bo ja sam boję się, że przyjdzie i zabije mnie oraz matki z dziećmi.