« 1Moj 32:11 1 Księga Mojżeszowa 32:12 1Moj 32:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPBoś ty, Panie Boże, mowił, że mi chcesz dobrze uczynić a rozszyrzyć siemię me jako piasek w morzu, jemuż to liczby nie”.
2.WUJEK.1923Tyś rzekł, żeś mi miał dobrze czynić, i rozmnożyć nasienie moje jako piasek morski, który przez mnóstwo zliczon być nie może.
3.GDAŃSKA.1881Wszakeś rzekł: Dobrze czyniąc będęć dobrze czynił, a rozmnożę nasienie twoje jako piasek morski, który zliczon być nie może, dla mnóstwa.
4.GDAŃSKA.2017Ty bowiem powiedziałeś: Na pewno będę ci wyświadczał dobro i rozmnożę twoje potomstwo jak piasek morski, który nie może być zliczony z powodu jego mnóstwa.
5.NEUFELD.1863(32:13) Ty zaś rzekłeś dobrze ci uczynię, i zrobię nasienie twoje jak piasek morski, który zliczonym być nie może dla mnóstwa.
6.CYLKOWA Tyś rzekł: Dobrze świadczyć ci będę, i uczynię ród twój jako piasek morski, którego się nie zliczy dla mnóstwa."
7.KRUSZYŃSKI(32:13) Tyś rzekł: Dobro ci okażę i uczynię potomstwo twoje jako piasek morski, który dla mnóstwa nie może być policzony".
8.MIESES(32:13) A Ty wszak rzekłeś: „Będę zaiste dobrze czynił tobie, uczynię potomstwo twoje jak piasek przy morzu, który, nie daje zliczyć się dla mnogości”.
9.SPITZER.1937(32:13) A ty rzekłeś: – Dobrodziejstwa wyświadczę tobie i uczynię potomstwo twoje, jako piasek morza, którego nie zliczy się dla mnóstwa.
10.TYSIĄCL.WYD5Wszakże Tyś powiedział: Będę ci świadczył dobro i uczynię twe potomstwo [tak licznym], jak ziarnka piasku na brzegu morza, których nikt policzyć nie zdoła.
11.BRYTYJKAWszak sam powiedziałeś: Będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości!
12.POZNAŃSKATyś to powiedział: "Na pewno sprawię, że będzie ci się dobrze działo, a potomstwo twoje uczynię jak piasek nadmorski, którego zliczyć niepodobna, gdyż wielka jest jego liczba".
13.WARSZ.PRASKAA przecież Ty powiedziałeś, że będziesz mi okazywał wszelką łaskawość i że potomstwo moje uczynisz tak liczne jak nadmorski piasek, którego nikt nie jest w stanie porachować.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:13) Ale Ty powiedziałeś: Dobrze ci będę świadczył oraz uczynię twój ród jak piasek morski, którego się nie zliczy z powodu jego mnóstwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA przecież Ty powiedziałeś: Na pewno będę ci szczęścił i uczynię twoje potomstwo liczne jak piasek morski, którego z powodu nieprzebranej ilości nie da się policzyć!