« 1Moj 32:13 1 Księga Mojżeszowa 32:14 1Moj 32:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPkoz dwieście, kozłow dwadzieścia, owiec dwieście, skopow dwadzieścia,
2.WUJEK.1923Kóz dwieście, kozłów dwadzieścia, owiec dwieście, i baranów dwadzieścia.
3.GDAŃSKA.1881To jest kóz dwieście, i kozłów dwadzieścia, owiec dwieście, i baranów dwadzieścia.
4.GDAŃSKA.2017Dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów;
5.NEUFELD.1863(32:15) Kóz dwieście i kozłów dwadzieścia, maciorek dwieście i baranów dwadzieścia.
6.CYLKOWKóz dwieście, i kozłów dwadzieścia; owiec dwieście, i baranów dwadzieścia,
7.KRUSZYŃSKI(32:15) dwieście kóz, dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów;
8.MIESES(32:15) dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,
9.SPITZER.1937(32:15) Kóz dwieście i kozłów dwadzieścia, dwieście owiec i baranów dwadzieścia.
10.TYSIĄCL.WYD5dwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,
11.BRYTYJKADwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,
12.POZNAŃSKAdwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,
13.WARSZ.PRASKAdwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:15) Dwieście kóz, dwadzieścia kozłów, dwieście owiec, dwadzieścia baranów,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITdwieście kóz i dwadzieścia kozłów, dwieście owiec i dwadzieścia baranów,